Η Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα είναι εφάμιλλη των εξελιγμένων κρατών

Η Ακτινοθεραπευτική μαζί με την Παθολογική και τη Χειρουργική Ογκολογία είναι οι τρεις βασικοί θεραπευτικοί πυλώνες στον αγώνα κατά του καρκίνου και για κάθε περίπτωση πρέπει να συνεργάζονται στενά, γιατί από αυτή την συνεργασία βγαίνει ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης για κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά, όπως μας εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας κ. Γιώργος Πισσάκας. Ειδικότερα όπως λέει, στον τομέα αυτό για πάρα πολλά χρόνια ο μικρός αριθμός και η παλαιότητα των μηχανημάτων στο δημόσιο τομέα αποτελούσαν το κέντρο κάθε συζήτησης για την Ακτινοθεραπεία.

Πραγματική συνέπεια για τους ασθενείς ήταν οι μεγάλες λίστες αναμονής και η αγωνία τους αν η καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας και η παλαιότητα των μηχανημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας τους. Την τελευταία πενταετία όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλά-ζουν με τη βοήθεια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς και με Δωρεές που έχουν γίνει και έτσι σήμερα, έπειτα από την εγκατάσταση 12 Γραμμικών Επιταχυντών (ήδη λειτουργούν οι 10) από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν υστερεί σε δυνατότητες εφαρμογής των πιο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας.

Η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας διαβεβαιώνει τους ασθενείς ότι η Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από των άλλων εξελιγμένων κρατών. Ωστόσο, επισημαίνει ότι θα κάνει μεγάλο αγώνα να μειωθούν οι αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία έτσι ώστε η Ακτινοθεραπεία να γίνεται τη σωστή χρονική περίοδο που προβλέπεται.

 

Πηγη:healthdaily