Η ανάγκη του εμβολιασμού

Αν και ο εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποδοτικά μέτρα δημόσιας υγείας που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα, υπάρχουν ακόμα άτομα στην ΕΕ που πεθαίνουν από μεταδοτικές ασθένειες, όπως η ιλαρά και η γρίπη.

Ο γενικός διευθυντής της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Xavier Prats Monné, επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας στην ΕΕ, καθώς και μιας συλλογικής δέσμευσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που αφορά την υγεία και την κοινωνία.

Οι λοιμώδεις νόσοι, τονίζει μεταξύ άλλων σε πρόσφατες δηλώσεις του, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και η γρίπη “δεν περιορίζονται μέσα στα εθνικά σύνορα, η δε ανεπαρκής ανοσοποίηση σε μια χώρα της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των πολιτών ολόκληρης της ΕΕ. Είναι ξεκάθαρη η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την αντιμετώπιση ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό. Για να αντιμετωπίσουμε όμως τα κοινά μας προβλήματα απαιτούνται πιο συντονισμένες προσεγγίσεις, καθώς και μια συλλογική προσπάθεια από την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις εθνικές αρχές και τους εταίρους μας στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. Τους τελευταίους μήνες όλοι αυτοί οι παράγοντες έδειξαν ισχυρή βούληση να εντείνουν τη μεταξύ μας συνεργασία.”

Ο γενικός διευθυντής της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων υπογραμμίζει τις προτάσεις της Κομισιόν που εστιάζονται:

  • Στην ανάπτυξη εθνικά σχεδίων εμβολιασμού μέχρι το 2020, τα οποία θα περιλαμβάνουν ως στόχο τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.
  • Την δημιουργία έως το 2019 από την Επιτροπή μιας διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα δίνονται απαντήσεις σε εύλογες ανησυχίες με σαφή, διαφανή και εξακριβωμένα στοιχεία.
  • Την συνεργασία για την κατάρτιση, έως το 2020, κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με ένα βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ.
  • Την δημιουργία εικονικής ευρωπαϊκής αποθήκης δεδομένων για τις ανάγκες εμβολιασμού και τα αποθέματα εμβολίων. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν καλύτερες δράσεις ευαισθητοποίησης για να βοηθηθούν οι ευάλωτες ομάδες.

Πηγη:http://www.iatronet.gr