Η ανοσοθεραπεία στην 1η θεραπευτική γραμμή του ΜΜ Καρκίνου του Πνεύμονα

«Η νέα καθιερωμένη θεραπεία συνιστά ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα», σημειώνει ο Δρ Federico Cappuzzo, με αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης IMpower130.

Η προσθήκη ατεζολιζουμάπης στο χημειοθεραπευτικό σχήμα καρμποπλατίνας και nab-πακλιταξέλης ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έχει δείξει σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου αλλά και της συνολικής επιβίωσης, σε ασθενείς μεμη πλακώδη ΜΜΚΠ, σταδίου 4, συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο χημειοθεραπείας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr