Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μητρώων υγείας εντός της Ε.Ε.

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό format ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Με στόχο την απελευθέρωση της ροής δεδομένων υγείας μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης στην ΕΕ, η Commission πρότεινε ένα ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Η σύσταση εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους θα έχουν γρήγορη πρόσβαση και να μοιράζονται τα δεδομένα υγείας τους με επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε οποιοδήποτε σημείο της Ε.Ε., για παράδειγμα, όταν συμβουλεύονται ειδικούς ή λαμβάνουν θεραπεία έκτακτης ανάγκης σε άλλο κράτος-μέλος.

«Η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση διασυνοριακά στα δεδομένα τους για την υγεία και να τα μοιράζονται είναι μία από τις προτεραιότητες της ανακοίνωσης σχετικά με τη δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Επιπλέον, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) υπογραμμίζει ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και παρέχει το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθορίζοντας άμεσα εφαρμόσιμους κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας», αναφέρει ανακοίνωση.

ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας

 

Πηγη:https://virus.com.gr