Η αξία της υγείας καθορίζεται από τα αποτελέσματά της

Εάν το κράτος δεν λειτουργήσει ως επιχειρηματίας, τότε να παραχωρήσει τις δομές υγείας σε ιδιώτες.

Θέμα ουσιώδους σημασίας, χαρακτήρισε ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, πρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών κατά την ομιλία που παρέθεσε στο 17ο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα την Υγεία στην Μετα-Μνημονιακή Εποχή, το γεγονός της κοστολόγησης των υπηρεσιών από την μία και της συγκράτησης του κόστους από την άλλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, η αύξηση της ανεργίας, με συνεπακόλουθο την μείωση του ενεργού πληθυσμού αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών για την υγεία και τον καταμερισμό τους σε συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό, με την ταυτόχρονη κυκλοφορία νέων ιατρικών μηχανημάτων, υψηλής τεχνολογίας, για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, οι νέες θεραπείες, τα νέα φάρμακα, όλα υψηλού κόστους, αποτελούν το μεγάλο άγχος για την επόμενη δεκαετία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα για την Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, επεσήμανε, πρέπει να εξετάσουμε την αξία της υγείας ως συνάρτηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση πάντα με το κόστος και δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα. Την ίδια στιγμή, πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και στην ενσωμάτωση των ωφελημάτων από την επανάσταση στην πληροφορική.

Όπως ανέφερε, για τον ασθενή αυτό που μετράει για την επιλογή του και την ικανοποίησή του από το σύστημα υγείας είναι τέσσερα πράγματα:

Ο χρόνος αναμονής
Η ποιότητα θεραπείας και η διακοπή εξέλιξης της νόσου
Η αποφυγή επανεισαγωγης και
Η αποφυγή λοιμώξεων

Ως εκ τούτου, υπογράμμισε ο ίδιος, η επένδυση στην υγεία πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο για ένα σύγχρονο κράτος, αναρωτώμενος στην συνέχεια αν ποτέ η Ελλάδα έχει καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την υγεία- απαντώντας ευθύς αμέσως από το βήμα του Συνεδρίου, ‘’Όχι’’!

Όπως τόνισε, “Κυβερνήσεις και Υπουργοί έρχονται και παρέρχονται και ο καθένας εφαρμόζει την δικιά του πολιτική, ούτε καν του προκατόχου του, ακόμη και εάν ήταν της ίδιας Κυβέρνησης. Έτσι, δεν μπορεί να χαραχτεί πολιτική ούτε φυσικά να δούμε ουσιαστικές και καθοριστικές μεταρρυθμίσεις κοινής αποδοχής. Πρέπει να προσφέρουμε ποιοτικές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς ζημία αλλά με θετικό οικονομικό  πρόσημο, όπως απαιτούν οι κανόνες της αγοράς αλλά και η κοινή λογική”.

Άρα, σύμφωνα με τον κ. Γ. Σαραφιανό, η αιχμή του δόρατος είναι να συμπιεστούν οι τιμές.

Τις τιμές που αποζημιώνει το κράτος τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τις τιμές που πληρώνει η ασφαλιστική αγορά, ώστε να έχει τη δυνατότητα για φτηνότερα πακέτα υγείας, τις τιμές που πληρώνει, ως ιδιωτική πληρωμή, ο ασθενής.

Όλα καταλήγουν σε ένα κοινό παρονομαστή, την μείωση από τους παρόχους, ιδιωτικούς και κρατικούς, του κόστους λειτουργίας τους.

Μειώνοντας τα κόστη, μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλότερες τιμές, συμπιέζοντας, όλη η εμπλεκόμενη αλυσίδα, τα ποσοστά κέρδους της, σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΙΚ. Η θέση της Ένωσης, είναι ότι μια τιμολόγηση DRG’s + 20% πολλαπλασιαζόμενη επι 2, που θα συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές ιατρών, είναι μια βιώσιμη λύση συνεργασίας για νοσηλεία σε τρίκλινους θαλάμους.

Φυσικά, όπως τόνισε, θα πρέπει να συζητηθούν οι τιμές κάποιων λίγων DRG’s που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος των ακριβών υλικών τους.

Όπως λειτουργεί ο Ιδιωτικός Τομέας, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να λειτουργήσουν και τα Κρατικά Νοσοκομεία. Όπως ανέφερε, εάν το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επιχειρηματίας, τότε δεν θα είναι επιλήψιμο να δώσει τη λειτουργία των νοσοκομείων είτε συνολικά είτε κάποια τμήματά τους στον Ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, οι οικονομικοί όροι, οι εκπτώσεις, ο τρόπος πληρωμής και συνεπώς οι τελικές τιμές είναι συνάρτηση της ποσότητας, του χρόνου αποπληρωμής και της συνέπειας στη συνεργασία.

Όσον αφορά το εργασιακό κόστος θα πρέπει να επανακαθορισθεί και να λάβει υπόψη και τη σχέση με την αποδοτικότητα, καθώς και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ολοκληρώνοντας φορολογικά, πρωτεύον μέλημα της ΠΕΙΚ είναι η μείωση της επιβάρυνσης του ΦΠΑ από 24% σε 13% και του μηδενισμού του για τους αλλοδαπούς ασθενείς, στο πλαίσιο της επιθυμητής ανάπτυξης του ιατρικού Τουρισμού.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr