Η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τα μεγάλα δεδομένα (big data) στην Υγεία (PDF)

Μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε ολόκληρη την Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα (big data) στην Υγεία στον παρακάτω σύνδεσμο, με την ένδειξη “Συνημμένα αρχεία”

Η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής