Η διάρκεια της επίσκεψης σε δημόσιες εξωνοσοκομειακές δομές – Απόφαση του υπουργού Υγείας

Στο ημερήσιο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται μη προγραμματιζόμενες επισκέψεις για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών σε ποσοστό έως 20%.

Στα 15 λεπτά θα ανέρχεται η διάρκεια κάθε επίσκεψης σε γιατρούς και οδοντίατρους των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία παρατίθεται πιο κάτω και από την οποία εξαιρούνται τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία.

Εξαιρούνται, επίσης, μία σειρά από ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες ο χρόνος της προγραμματισμένης επίσκεψης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για τους παιδιάτρους, τους νευρολόγους, τους καρδιολόγους, γυναικολόγους και οφθαλμιάτρους είναι 20 λεπτά.
  • Για την εγγραφή σε οικογενειακούς γιατρούς (Γενική Ιατρική, Παθολογία και Παιδιατρικής) προβλέπονται 30 λεπτά.
  • Για τους ψυχιάτρους είναι 30 λεπτά.
  • Για τους παιδοψυχιάτρους 45 λεπτά.

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς έχουν διάρκεια 30 λεπτών.

Διευκρινίζεται πως, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του εξετάζοντος γιατρού.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των γιατρών και οδοντιάτρων των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση.

Στο ημερήσιο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται μη προγραμματιζόμενες επισκέψεις για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών σε ποσοστό έως 20%.

Η ανάπαυση των γιατρών καλύπτει αναλογικό ποσοστό του ημερήσιου προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Στην απόφαση του υπουργού Υγείας περιλαμβάνονται και πίνακες με το πρόγραμμα ημερήσιων επισκέψεων ανά ειδικότητα.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:https://www.iatronet.gr