Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία στηρίζει τις κινητοποιήσεις ακτινολόγων και εργαστηριακών ιατρών

Την συμπαράστασή τους εκφράζουν η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) και η Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος (ΕΕΑ-ΑΕ) στις απεργιακές κινητοποιήσεις των Ιατρών ακτινολόγων για το clawback. Καλύτερη διαχείριση ζητάται από την Πολιτεία για τα προβλήματα του κλάδου.

Εδώ και 12 χρόνια ο ΕΟΠΠΥ καταλογίζει αποκλειστικά και μόνο στους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς ακτινολόγους και τους λοιπούς εργαστηριακούς ιατρούς, τις υπερβάσεις ενός κλειστού προϋπολογισμού αποζημιώσεων των διενεργούμενων ιατρικών πράξεων, «λόγω αδυναμίας κάλυψης των προσκοπτουσών χρηματικών αποζημιώσεων στις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους σε αυτόν πολίτες». Το πρόβλημα διογκώνεται  εξαιτίας της συνεχούς και χωρίς κανένα όριο, ή έλεγχο, αύξησης των συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

Πάγια θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος παραμένει  «η εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών προς τους συναδέλφους Κλινικούς Ιατρούς, οι οποίες θα βασίζονται στα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλά της».  Υπενθυμίζεται ότι από το έτος 2011 τα Πρωτόκολλα της ΕΑΕ έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΣΥ. Ακόμη, η ΕΑΕ είχε αιτηθεί στην διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, όπως έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο στην εφαρμογή και την αξιοποίηση αυτών με σκοπό τον περιορισμό του προβλήματος της υπερσυνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων με καθαρά επιστημονικά κριτήρια.

Ο συνδυασμός των μέτρων claw back και rebate, με την καθήλωση των τιμών αποζημίωσης από το έτος 1991, καθώς και τη παντελή απουσία της αμοιβής του Ιατρού Ακτινολόγου για την διάγνωση, «έχουν καταστήσει τη λειτουργία συνέχισης των ιδιωτικών Ακτινολογικών Εργαστηρίων μη εφικτή». Η Εταιρεία υποστηρίζει ότι «η εφαρμογή συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων, αναφορικά με τους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κριτήριο της παλαιότητας του συστήματος και από τα οποία παντελώς απουσιάζει η υπεραξία της γνώσης και της εμπειρίας των Ιατρών Ακτινολόγων αφενός, καθώς και πολλαπλών άλλων λειτουργικής φύσεως παραγόντων αφετέρου οδηγεί τελικά σε μεγάλη συρρίκνωση του αριθμού και των δυνατοτήτων των λειτουργούντων Ακτινολογικών Εργαστηρίων». Τα  παρακρατούμενα ποσά   θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις για ανανέωση εξοπλισμού τους, αλλά και σε συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση του προσωπικού. Επί αυτού σχολιάζεται ότι το ποσό που έχει καταλογίσει ο ΕΟΠΥΥ  «ένα τεράστιο τεχνητό χρέος το οποίο είναι άδικο και προοδευτικά τους οδηγεί σε οικονομική ασφυξία».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας και της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος στηρίζουν απόλυτα τις κινητοποιήσεις του συνόλου των εργαστηριακών Ιατρών της χώρας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και αδυνατώντας να προβλέψουν ενδεχόμενες εξελίξεις οι οποίες θα αποβούν ιδιαίτερα προβληματικές για τη Δημόσια Υγεία, μεγάλο μέρος των αναγκών της οποίας καλύπτονται από τα Μέλη τους, τους Ιατρούς Ακτινολόγους» καταλήγει στην ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/