Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην αποστολή εμβολίων στη Μολδαβία

Η ΕΕ συμβάλλει στην αποστολή εμβολίων κορονοϊού στη Μολδαβία και ιατρικών ειδών στο Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία

Η ΕΕ βοήθησε τη Ρουμανία να αποστείλει 50.400 δόσεις εμβολίων στη Μολδαβία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Μολδαβίας για εμβόλια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η Επιτροπή συντονίζει και χρηματοδοτεί έως και το 75 % του κόστους μεταφοράς της βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποστείλει επίσης ιατρικά είδη από το ιατρικό απόθεμα RescEUστη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο, βοηθώντας τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν την πανδημία.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει τους γείτονές στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ευχαριστώ όλα τα κράτη μέλη για την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Ρουμανία για την παροχή βοήθειας στη Μολδαβία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Αυτή την πανδημία θα μπορέσουμε να τη νικήσουμε μόνο αν συνεργαστούμε.

Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, η Μολδαβία έχει λάβει διάφορες μορφές βοήθειας με συντονισμό μέσω του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής 21.600 δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 από τη Ρουμανία τον Φεβρουάριο του 2021. Η ΕΕ θα κινητοποιήσει επίσης το ιατρικό αποθεματικό RescEU που φιλοξενείται στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία για την αποστολή 1,2 εκατ. τεμαχίων μέσων ατομικής προστασίας στη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο.

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει συντονίσει και συγχρηματοδοτήσει την παράδοση αποστολή πάνω από 23 εκατ. τεμαχίων ειδών βοήθειας σε 31 χώρες στηρίζοντας τες στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, είτε πρόκειται για μέσα ατομικής προστασίας και αναπνευστήρες είτε για την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού και, πιο πρόσφατα, για εμβόλια.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/