Η Ευρωπαϊκή «απάντηση» στην απειλή της μικροβιακής αντοχής

Τα αντιβιοτικά αποτελούν «πολύτιμα» φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά για τη θεραπεία κοινών ασθενειών και την πρόληψη λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Δυστυχώς, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, τα βακτήρια συχνά γίνονται ανθεκτικά οδηγώντας στη λεγόμενη Μικροβιακή Αντοχή (ΜΑ). Το αποτέλεσμα είναι τα αντιβιοτικά να καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικά και, τελικά, άχρηστα.

Η ΜΑ συνιστά ένα σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό «βάρος» για τα σύγχρονα κράτη. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως και, παράλληλα, κοστίζει 1,5 δις ευρώ.

Σχέδιο Δράσης «EU One Health» για την αντιμετώπισης της Μικροβιακής Αντοχής

Τον Ιούνιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Κοινό Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής, όπως ζήτησαν τα κράτη-μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2016. Το κείμενο αυτό βασίζεται στο Σχέδιο Δράσης του 2011, την αξιολόγησή του, τα σχόλια που έλαβε σχετικά με τον Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου για την ΜΑ και την ανοικτή δημόσια διαβούλευση.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του νέου σχεδίου βασίζονται σε τρεις βασικούς «άξονες»:

  1. Να καταστεί η ΕΕ μια περιοχή βέλτιστης πρακτικής
  2. Ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας
  3. Διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας

Η Επιτροπή έχει, επίσης, εγκρίνει τα πρώτα παραδοτέα του σχεδίου: για παράδειγμα τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών στην ανθρώπινη υγεία. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη μείωση της ακατάλληλης χρήσης και στην προώθηση της συνετής χρήσης των αντιβιοτικών σε ανθρώπους. Στοχεύουν όλους τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για ή παίζουν ρόλο στη χρήση των αντιβιοτικών φαρμάκων.

 

Πηγη:https://virus.com.gr