Η θέση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την αποζημίωση αναλώσιμου υλικού

Αναφορικά με το σημερινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με την κοστολόγηση αναλώσιμων υλικών, διευκρινίζουμε ότι:

• Η κοστολόγηση υγειονομικού υλικού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βασίζεται σε νομοθετημένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την πρόταση – από τους εισαγωγείς, με υπεύθυνη δήλωση – των τριών χαμηλότερων τιμών από χώρες της Ε.Ε., με τις οποίες αποζημιώνεται το υλικό. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζει τιμές που δεν ξεπερνούν το μέσο όρο των δηλωθέντων τιμών αποζημίωσης από τους εισαγωγείς. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συσχετίζονται με τις τιμές που τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα αντίστοιχα είδη σε μεγάλες ποσότητες και με διαγωνιστικές διαδικασίες.
• Τα αναλώσιμα υλικά και είδη στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχουν ενταχθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) ενώ η αποζημίωσή τους προσδιορίζεται και με βάση τη τιμή κατηγορίας που έχει εγκρίνει ομόφωνα το Δ.Σ. του Οργανισμού.
• Ο καθετήρας PORT και η ελαστομερής αντλία έγχυσης φαρμάκων, αποτελούν δύο διαφορετικά είδη. Ο καθετήρας PORT εμφυτεύεται μία φορά ενώ η ελαστομερής αντλία αντικαθίσταται κάθε φορά που χορηγείται το φάρμακο στον ασθενή. Επιπρόσθετα, οι αντλίες έγχυσης φαρμάκων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση τους, τον όγκο – περιεκτικότητα και το υλικό κατασκευής τους.

 


• Ο καθετήρας PORT χρεώνεται κατά την εμφύτευση με την έναρξη της θεραπείας και όχι κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση αντλίας. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει τα εν λόγω υλικά που χρησιμοποιούνται από ασθενείς εκτός
νοσοκομείων. Αν η θεραπεία γίνεται στο νοσοκομείο τότε τα υλικά αυτά, δεν πρέπει να συνταγοραφούνται καθώς περιλαμβάνονται στην αποζημίωση του νοσοκομείου.
• Αναφορικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ελαστομερής αντλία έγχυσης για Χημειοθεραπεία (μίας χρήσεως), είχε κοστολογηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση στα 600 ευρώ (ΦΕΚ 532/Β/2018), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δήλωση από εισαγωγέα 3 χαμηλότερων τιμών πώλησης στην Ε.Ε.). Με το δευτερογενή έλεγχο που διενέργησε το αρμόδιο τμήμα, διαπιστώθηκε από τα φύλλα οδηγιών, ότι αρκετές αντλίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε παραπάνω από μια κατηγορίες. Για το λόγο αυτό, εντάχθηκαν και σε άλλες συναφής κατηγορίες με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών από 600 ευρώ σε 113 ευρώ ή 25,5 ευρώ (ΦΕΚ 4888/Β/2018).

Πηγη:https://medlabgr.blogspot.com/