Η μυοκαρδιακή αναγέννηση το ιερό «δισκοπότηρο» των καρδιακών παθήσεων

Στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Μελέτη της ικανότητας της νεογνικής χοίρειας καρδιάς για ενδογενή μυοκαρδιακή αναγέννηση». 

Οι καρδιοπάθειες αποτελούν την πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως και η απώλεια των καρδιομυοκυττάρων βρίσκεται στον πυρήνα σχεδόν όλων τον καρδιακών παθήσεων.

Ενώ οι συμβατικές θεραπείες στοχεύουν στην επιβράδυνση της φυσικής εξέλιξης των καρδιοπαθειών, το «ιερό δισκοπότηρο» της θεραπευτικής των καρδιακών παθήσεων είναι η μυοκαρδιακή αναγέννησηη δημιουργία δηλαδή νέου, υγιούς και λειτουργικού μυοκαρδίου. Πρόσφατα, πειράματα σε νεογνικά ποντίκια κατέδειξαν πως η νεογνική καρδιά (εν αντιθέσει με την ενήλικη καρδιά) διαθέτει αξιοθαύμαστη ικανότητα για ενδογενή μυοκαρδιακή αναγέννηση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η εις βάθος διερεύνηση των ενδογενών αναγεννητικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται στο νεογνικό μυοκάρδιο αποτελεί το πρώτο αναγκαωνίο βήμα στην πορεία προς την ενδεχόμενη ιατρογενή κινητοποίηση των μηχανισμών αυτών στην πάσχουσα ενήλικη καρδία.

Παρόλο που οι μελέτες σε μικρά θηλαστικά ζώα δύναται να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την ενδογενή αναγεννητική ικανότητα της καρδιάς, πρέπει να σημειωθεί πως η χρονική εξέλιξη της καρδιακής ωρίμανσης, η καρδιομυοκυτταρική βιολογία και η καρδιαγγειακή φυσιολογία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των μικρών θηλαστικών ζώων (π.χ. ποντικών) και των μεγάλων θηλαστικών ζώων/ ανθρώπων.

Συνεπώς, καθίσταται έκδηλο πως η διαλεύκανση των νεογνικών μυοκαρδιακών αναγεννητικών μηχανισμών απαιτεί συστηματική μελέτη του φαινομένου σε μεγάλα ζώα με καρδιακή ανατομία/ φυσιολογία και καρδιομυοκυτταρική βιολογία που να προσομοιάζει αυτήν του ανθρώπου. Καμία τέτοια μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το σημαντικό κενό της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέπτυξε ένα νέο πειραματικό μοντέλο που περιλαμβάνει την πρόκληση εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νεογνικούς χοίρους. Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη και μοναδική μελέτη της αναγεννητικής ικανότητας της νεογνικής καρδιάς που θα έχει διενεργηθεί σε μεγάλα θηλαστικά ζώα.

Το έργο αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 72.100 ευρώ και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/01/2020.

Πηγη:https://www.onmed.gr