Η νέα Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Ολοκληρώθηκε η ανασυγκρότηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Υπουργός Υγείας όρισε τη νέα επικεφαλής του φορέα και την αναπληρώτριά της, με 4ετή θητεία. Παρέμενε, όμως, ως εκκρεμότητα ο ορισμός μελών. Θέμα το οποίο τακτοποιείται με απόφαση του ΓΓ του υπουργείου Υγείας.

ΨΨ19465ΦΥΟ-Κ6Σ

 

Πηγη:https://virus.com.gr/