Η ομιλία του ΓΓΔΥ, Ι. Μπασκόζου στην έναρξη του Health-ΙΤ Conference 2019

Αφού σας καλωσορίσω και σας ευχαριστήσω για την τιμή και τη χαρά που μας προσφέρει η παρουσία σας, αφού ευχαριστήσω και τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την τιμητική πρόσκληση προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας για δεύτερη συνεχή χρονιά να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, αφού ευχαριστήσω το HL7 Hellas, τον ΕΣΠΥ, το ΙΤΕ και την ΗΔΙΚΑ για την ενεργό συμμετοχή τους και στήριξη αυτής διημερίδας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία τα οποία έχει αξία να ακούσετε αλλά και να μοιραστώ μαζί σας, ως κάποιες σκέψεις, κάποιες αποφάσεις και κάποια στοιχεία που κατά την άποψη μου δηλώνουν και το έργο της Γραμματείας αλλά και την ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον τομέα της Υγείας.

Ξέρω πως έχετε μπροστά σας δύο γεμάτες ημέρες σε επίπεδο πληροφόρησης και θεματολογίας συνεδρίου και δε θα σταθώ στην εξαιρετική αυτή θεματολογία γιατί νομίζω πως επάξια θα το πράξουν οι συνεργάτες μου, τα στελέχη πληροφορικής του Υπουργείου με την σημαντική παρουσία τους, οι συντονιστές των ενοτήτων αλλά και όλοι όσοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους ως συντονιστές, ομιλητές, παρουσιαστές στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία απασχόλησαν και τη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες και χρήζουν περαιτέρω ενημέρωσης και επεξήγησης:

1)      Όπως όλοι γνωρίζετε από τη ψήφιση του νόμου 4600, εδώ και έναν μήνα, με το άρθρο 81 η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γίνεται πλέον «Αυτοτελής». Αυτή μας η επιλογή εκφράζει την άποψη που έχουμε πως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια επιτελική διεύθυνση η οποία οφείλει και πρέπει να συνεργάζεται ισότιμα διοικητικά με όλες τις διευθύνσεις του Υπουργείου και να συμμετέχει στον επιτελικό και στρατηγικό σχεδιασμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, διότι σήμερα δεν νοείται πολιτικό, εφαρμοστικό και διοικητικό πλαίσιο χωρίς την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών τεχνολογιών. Εάν θέλουμε να είμαστε ένα σύγχρονο κράτος στον τομέα της υγείας, σαφώς και οφείλουμε να έχουμε ένα λειτουργικό Εθνικό Σύστημα Υγείας όμως σαφώς οφείλουμε να έχουμε σχεδιάσει και επιβάλει τα εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησής του. Και τον κύριο ρόλο παρακολούθησης της ψηφιακής πολιτικής του τομέα της υγείας οφείλει να τον έχει επιτελικά το Υπουργείο. Ένας ρόλος που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. Το ίδιο μοντέλο έχουμε σχεδιάσει να εφαρμόσουμε και σε επίπεδο Νοσοκομειακών Μονάδων Υγείας, μετατρέποντας τις Υποδιευθύνσεις Πληροφορικής σε αυτοτελείς, υπαγόμενες άμεσα στη διοίκηση και αυτό θα γίνει με το επικείμενο νομοσχέδιο των Οργανισμών που πρόκειται να ψηφιστεί εντός των επόμενων μηνών.

2)      Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ψηφιακά Μητρώα Υγείας. Νομοθετήσαμε με τα άρθρα 84 και 83 του ίδιου νομοσχεδίου τις δύο αυτές σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Ουσιαστικά εκφράσαμε τη λογική άποψή μας πως ο Φάκελος είναι μια αυτόνομη μεταρρύθμιση στη χώρα μας η οποία τέμνεται με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, δεν είναι όμως μόνο μέρος ή υποσύνολο της τελευταίας. Διασφαλίσαμε την υποχρέωση των παρόχων ιατρικής φροντίδας, για συμπλήρωση και αξιοποίησή του, αλλά παράλληλα θέσαμε(και θέτουμε)  τις δικλείδες ασφάλειας στη χρήση του, μην επιτρέποντας την εκμετάλλευσή του από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες και όποιον άλλον θα επιθυμούσε να έχει γνώση των προσωπικών μας δεδομένων υγείας, για αλλότριους με τη φροντίδα υγείας σκοπούς. Και αυτό δυσαρέστησε πολλούς, μερικοί των οποίων δηλώνουν και «ανησυχούντες». Όμως η συγκέντρωση μεγάλων δεδομένων υγείας δεν μπορεί να αποτελέσει την κερκόπορτα στην απομείωση της προσωπικής μας ελευθερίας και αυτό το νομοθετήσαμε. Για εμάς ο πολίτης είναι ο κυρίαρχος του συστήματος και αυτός θα έχει τη γνώση και την άμεση πληροφόρηση  για ότι εξελίσσεται στον φάκελό του. Θέλω στο σημείο αυτό να ενημερώσω πως εντός των επομένων ημερών θα εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για τη διαδικασία ενεργοποίησης του φακέλου (από ποιους και πότε) και για την ταυτοποίηση του πολίτη στην επαφή φροντίδας του, που θα αποτελέσει την καλύτερη εγγύηση προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επεξεργαστεί σειρά τεχνικών λύσεων τις οποίες και θα εξαγγείλουμε. Όμως πρέπει επίσης να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι κατανοώ και τις απορίες του ιατρικού κόσμου και τις, ορισμένες φορές δικαιολογημένες επιφυλάξεις τους,  από τις όποιες δυσκολίες στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου μοντέλου της ΠΦΥ και την ελλιπή ενημέρωση για αρκετά κρίσιμα ζητήματα του συστήματος παραπομπών αλλά και γενικότερα λειτουργίας του ΑΗΦΥ. Είναι όμως άδικο και αποπροσανατολιστικό η όποια δυσαρέσκεια να εκτονωθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Οφείλουμε και πρέπει αυτά να τα διαχωρίσουμε. Σαφώς ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι μια μεταρρύθμιση που θα σηματοδοτήσει την πρόοδο σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας υγείας, όπως και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ.

3)      Καταργήσαμε το Έντυπο Βιβλιάριο Υγείας και θα πω επιτέλους αφού δεν νοείται σε ένα σύγχρονο κράτος η ταυτοποίηση με τη χρήση ενός έντυπου μέσου που η χρήση του δεν αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν. Το Βιβλιάριο Υγείας είναι όμως και παραμένει ένα σοβαρό δημόσιο έγγραφο το οποίο οφείλουμε να το διατηρήσουμε στην κατοχή μας, μέχρις ότου ο γιατρός μας συνθέσει το ιστορικό υγείας μας μέσα στον Ηλεκτρονικό μας Φάκελο. Σίγουρα δεν επιτρέπεται μια τόσο σημαντική πηγή πληροφορίας να μείνει ανεκμετάλλευτη. Το ξέρω πως είναι κόπος όμως είναι κάτι που οι γιατροί οφείλουν και πρέπει να το κάνουν όσο κοπιαστικό και εάν είναι, εάν και εφόσον επιθυμούν και αυτοί με τη σειρά τους να αποκτήσουν στη διάθεσή τους σύγχρονα και έμπιστα εργαλεία ακέραιης πληροφόρησης, και γιατί στο τέλος της μέρας και οι λειτουργοί της υγείας  αλλά κυρίως οι πολίτες θα διευκολυνθούν στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

4)       Ολοκληρώσαμε τη μελέτη του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών του μητρώου φαρμάκου με την ονομασία ΕΚΦΟ και εντός των επομένων ημερών θα προχωρήσουμε και στην έναρξη της υλοποίησής του. Η χώρα μας θα είναι η πρώτη ίσως χώρα που θα αποκτήσει ένα πλήρες μητρώο φαρμακευτικών ουσιών βασισμένων στις αρχές της διαλειτουργικότητας και στα σύγχρονα πρότυπα κωδικοποιήσεων που επιβάλλει η ΕΕ.

5)      Αναθέσαμε την ανάλυση για την επέκταση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο Νοσοκομειακό περιβάλλον στην ΗΔΙΚΑ και αναμένουμε από την ΗΔΙΚΑ και τον ΕΣΠΥ να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε εντός των επομένων δύο μηνών μια πλήρη εικόνα του τι σημαίνει τεχνο-οικονομικά η επέκταση της ΗΣ στα Νοσοκομεία και από την πλευρά της ΗΔΙΚΑ και από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι η δεύτερη μεγάλη μελέτη στη λογική της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αφού η μέθοδος που επιλέξαμε είναι η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και όχι το ξήλωμα του ιατρονοσηλευτικού φακέλου και του ατομικού συνταγολογίου των Νοσοκομείων και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σεβαστό και από τις εταιρείες πληροφορικής των Νοσοκομείων. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαν να αποδείξουν ότι υιοθετούν στην πράξη τη διαλειτουργικότητα που τόσο συχνά επικαλούνται.

6)      Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Γνωρίζετε όλοι πως προχωράμε στη διαμόρφωσή του, κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε και το περιεχόμενο του έργου στο οποίο θα μας στηρίξει και η SRSS και μάλιστα για πρώτη φορά στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν όλοι. Υπουργείο, HL7 Hellas, ΕΣΠΥ, ΗΔΙΚΑ. Νομίζω πως ποτέ άλλοτε το υπουργείο υγείας δεν είχε ανοίξει τόσο διάπλατα την πόρτα του στον διάλογο. Φροντίστε λοιπόν όλοι να συνεισφέρετε τα μέγιστα για να μπορούμε σε λίγους μήνες να είμαστε περήφανοι και να λέμε πως όπου υπάρχει διαυγής και ειλικρινής διάλογος μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Θέλω κλείνοντας να αναφέρω και κάτι ακόμα.

Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, γνωρίζουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν προσπαθούμε και πως δεν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και αυτά για να είμαστε δίκαιοι δεν τα κάναμε μόνοι μας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια συλλογική προσπάθεια. Οφείλω να αναγνωρίσω πως εκτός από την εξαιρετική συνεισφορά της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου αρωγοί σε αυτή μας την προσπάθεια είστε και εσείς τα στελέχη πληροφορικής των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Ξέρω πως η επικοινωνία και η συνεργασία σας με το Υπουργείο είναι στα καλύτερα δυνατά επίπεδα των τελευταίων ετών. Γνωρίζω επίσης τις φωνές σας για υποστελέχωση και πόρους. Στο πρώτο προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με την πρόσληψη 38 στελεχών πληροφορικής (10 ΠΕ και 28 ΤΕ) προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2019. Το ξέρω πως είναι μικρός ο αριθμός και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, όμως είναι κάτι και αυτό. Και θα υπάρξουν και άλλες προκηρύξεις. Στο δεύτερο έχω τη δέσμευση του Υπουργού – στην παρουσίαση του απολογισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2 εβδομάδες πριν – πως η ψηφιακή υγεία θα περάσει στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου.

Νομίζω πως η κρίση μας άφησε βαθιές πληγές. Τα μνημόνια μας ταλαιπώρησαν και οι συνέπειες τους μας ταλαιπωρούν ακόμα, αγγίζοντας περισσότερο τους αθώους ευθυνών, οι οποίοι δικαίως έχουν και τη μεγαλύτερη αγανάκτηση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε το ποιες πολιτικές μας οδήγησαν σε αυτά, ούτε το πώς ήμασταν πριν από 4 χρόνια και πως είμαστε σήμερα, πιο αισιόδοξοι και πιο στόχο-προσηλωμένοι.

Δε θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε όλοι και όλες ένα καλό συνέδριο και οι εντυπώσεις είναι αν όχι καλύτερες τουλάχιστον ισάξιες του περσινού.

Να ξέρετε πως χαίρετε όλοι της εκτίμησής μου ιδίως εσείς  που στα Νοσοκομεία δίνεται έναν καθημερινό αγώνα στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την υποστήριξη του διοικητικού και του ιατρικού έργου των συναδέλφων σας.

Δε θα μπορούσα όμως να μην ευχαριστήσω προσωπικά έναν ένα και τα 18 στελέχη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου για τη σημαντική προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια.

 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Γιάννης Μπασκόζος

 

Πηγη:http://www.moh.gov.gr