Η Bayer προωθεί τον επιστημονικό διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές, τους ερευνητές και το κοινό

Ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερες από 100 μελέτες ασφαλείας για τη γλυφοσάτη που ανήκουν στην Bayer καθώς προχωρά η ενσωμάτωση της Monsanto.

Η Bayer προωθεί τον επιστημονικό διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο, τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, καθώς και με τους καταναλωτές σχετικά με το προφίλ ασφάλειας της γλυφοσάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bayer AG ανακοίνωσε στις 8 Απριλίου 2019, ότι όλες οι 107 εκθέσεις των μελετών ασφάλειας της γλυφοσάτης που ανήκουν στην Bayer και που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), κατά τη διαδικασία έγκρισης της δραστικής ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι διαθέσιμες στην αποκλειστική Πλατφόρμα Διαφάνειας της Bayer. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία εκπληρώνει τη δέσμευσή της για περισσότερη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των μελετών για τα προϊόντα φυτοπροστασίας που προστέθηκαν μετά την εξαγορά της Monsanto. Πολλές από αυτές και άλλες παρόμοιες μελέτες υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ κατά τη δική της εκτίμηση επικινδυνότητας της γλυφοσάτης.

«Η διαφάνεια είναι ακρογωνιαίος λίθος για το χτίσιμο εμπιστοσύνης, συνεπώς περισσότερη διαφάνεια είναι σημαντική για τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις. Ως εταιρεία καινοτομίας, η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στο να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον» δήλωσε ο Liam Condon, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και πρόεδρος του Τομέα Crop Science. «Με τη δημοσιοποίηση των λεπτομερών επιστημονικών δεδομένων που διαθέτουμε για την ασφάλεια, ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να δουν από μόνοι τους πόσο ολοκληρωμένη είναι η προσέγγισή μας για την ασφάλεια. Καλωσορίζουμε κάθε ευκαιρία για διάλογο και ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επιστήμη».

Αυτή η νέα προσθήκη στην Πλατφόρμα Διαφάνειας της Bayer ακολουθεί τη δημοσίευση του περασμένου Δεκεμβρίου, όπου συμπεριλήφθηκαν περισσότερες από 300 περιλήψεις μελετών ασφάλειας για τη γλυφοσάτη, οι όποιες έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης της δραστικής ουσίας, διαδικασία που ισχύει για τα προϊόντα φυτοπροστασίας στην ΕΕ. Με τη νέα προσθήκη δεδομένων, υπάρχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις σχετικές μελέτες ασφάλειας για τη γλυφοσάτη, στις οποίες η Bayer κατέχει εξ ολοκλήρου τα δικαιώματα.

Λόγω νομικών περιορισμών, η Bayer δεν μπορεί να δημοσιεύσει τις μελέτες που διεξήγαγαν τρίτοι και που συνεπώς ανήκουν σε αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το τμήμα Συχνών Ερωτήσεων, της Πλατφόρμας Διαφάνειας της Bayer.

Η Bayer θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ασφάλεια της γλυφοσάτης και να υπερασπίζεται σθεναρά τα προϊόντα με βάση αυτή τη δραστική ουσία. Η εταιρεία εργάζεται επιμελώς για να εξασφαλίσει ότι ο διάλογος γύρω από τη γλυφοσάτη βασίζεται σε ακριβείς πληροφορίες και θα συνεχίσει να μοιράζεται αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα της Bayer με βάση τη γλυφοσάτη και η ίδια η δραστική είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και ότι η γλυφοσάτη δεν προκαλεί καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα για τη γλυφοσάτη και τη σημασία της για τη σύγχρονη γεωργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Πρωτοβουλία Διαφάνειας της Bayer

Το 2017, η Bayer στο πλαίσιο της δέσμευσης για διαφάνεια, έθεσε ένα νέο πρότυπο με την δημιουργία της Πλατφόρμας Διαφάνειας της Bayer. Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία κάνει διαθέσιμα στο ευρύ κοινό τα δεδομένα ασφαλείας των προϊόντων της, τα οποία παλαιότερα μοιράζονταν μόνο με τις ρυθμιστικές αρχές. Στόχος της δράσης αυτής είναι να συνδεθούν το κοινό με την επιστημονική κοινότητα, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να προωθήσουν έναν ανοιχτό επιστημονικό διάλογο σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μέχρι σήμερα, η Bayer έχει δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με 28 δραστικά συστατικά στον ιστότοπό της για τη διαφάνεια, ενώ αναμένεται να αναρτηθούν ακόμη περισσότερα στοιχεία.

 

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr