Θα ξεπεράσει τα 920 εκατ. ευρώ το clawback για εξωνοσοκομειακά φάρμακα

Την ολοκλήρωση του συμψηφισμού 47 εκατ, ευρώ από επενδυτικές δαπάνες με το clawbakck επισημοποίησε ο ΕΟΠΥΥ

Παρά τις προσπάθειες για μείωση του clawback το 2020 με την εξαίρεση των εμβολίων, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αυτό δείχνει να κινείται ανοδικά, όπως δείχνει η 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα για το πρώτο εξάμηνο ήδη έχει οριστικοποιηθεί clawback 460 εκατ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο εκτιμάται επιβάρυνση λόγω υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης 462,7 εκατ. ευρώ. Επίσης διαπιστώνεται εκτίμηση αξίας συνταγοργραφούμενων φαρμάκων 3,28 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, το
συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για claw back πρώτου εξαμήνου 2020 ανήλθε σε
460.000.000 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον ΚΑ Εσόδων 5693.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς
ειδική κατονομασία (claw back φαρμάκων)» στην 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ έτους 2020.

Με άλλο επίσης έγγραφο εκτιμάται ότι το claw back δεύτερου εξαμήνου 2020 θα ανέλθει σε 462.700.000 ευρώ με την προϋπόθεση να εκδοθεί η ΚΥΑ της εξαίρεσης των εμβολίων (προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ για φέτος) και οι Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών σε δύο κατηγορίες φαρμάκων.

Παράλληλα σε υψηλά επίπεδo διαμορφώνεται και το rebate γ’ τριμήνου 2020 που υπολογίζεται στα 125.000.000 ευρώ και θα βεβαιωθεί εντός των επόμενων ημερών

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το clawback για το 2019 στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έκλεισε στα 786,5 εκατ. ευρώ.

Στην 7η τροποποίηση αναφέρεται ακόμη και συμψηφισμός δαπανών των φαρμακευτικών εταιρειών για επενδύσεις σε παραγωγή και έρευνα με το clawback. Μάλιστα ο ΕΟΠΥΥ αναμένει σχετική κρατική επιχορήγηση για να καλύψει το σχετικό κενό στα έσοδα.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί επιχορήγηση 47.000.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη λόγω συμψηφισμού της αυτόματης επιστροφής (claw back) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης έτους 2019. Κατόπιν αυτού προτείνεται: η αύξηση του ΚΑ Εσόδου 09.10.0121.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες περίθαλψης» κατά 47.000.000 ευρώ και η ισόποση μείωση του ΚΑ Εσόδου 09.10.5693.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (claw back φαρμάκων)».

Βέβαια παρά τις ελαφρύνσεις οι οποίες αναφέρθηκαν, το clawback για φέτος εκτιμάται σημαντικά αυξημένο δηλαδή τουλάχιστον κατά 135 εκατ. ευρώ, κι αυτό αφορά μόνο τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα.

Να μην ξεχνάμε ακόμη ότι  όπως καταγράφεται στην 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ,  αναφορικά με το clawback φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020, «το συνολικό ποσό του για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 87 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το σύνολο του έτους αναμένεται να ανέλθει στα 17 εκατ. ευρώ».

Με την τροποποίηση επισημοποιούνται οι παραπάνω επιβαρύνσεις ως έσοδο του οργανισμού, ο οποίος θα διαθέσει με βάση τις τωρινές προϋπολογισθείσες δαπάνες του, 164 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα η τροποποίηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ «το συνολικό ποσό του claw back της νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 87.000.000 ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 17.000.000 ευρώ.

 

 

Πηγή: https://healthmag.gr/