Θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας σε αιτήματα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Τέθηκε σειρά σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την Καρδιολογική Κοινότητα.

Εποικοδομητική και ιδιαίτερα θετική για τις θέσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αποδείχτηκε η συνάντηση του εκπροσώπου του Δ.Σ. της ΕΚΕ,  Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Γιώργου Κοχιαδάκη, Γεν. Γραμματέα της ΕΚΕ, με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Συνολικά τέθηκε σειρά σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την Καρδιολογική Κοινότητα, κάτι που καταδεικνύει  τον σημαντικό ρόλο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ως σταθερό και θεσμοθετημένο συνομιλητή της Πολιτείας, σε θέματα που άπτονται της Καρδιολογίας και της Ιατρικής ευρύτερα.

Θετική καταρχάς ήταν η ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε πάγια αιτήματα των υπερηχοκαρδιολόγων, που αφορούν την εξειδίκευσή τους.

Κατά τη συνάντηση, επίσης τέθηκε το θέμα της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας και συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα της ΕΚΕ, καθώς οι ανάγκες των ασθενών  που πλήττονται από τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι συνεχώς αυξανόμενες. Το συγκεκριμένο αίτημα, όπως φάνηκε, τυγχάνει θετικής ανταπόκρισης του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/