Ιατρική Ακριβείας στην Ελλάδα.

Τι δήλωσε ο καθηγητής Όθων Ηλιόπουλος στο συνέδριο «The Future of Healthcare»

 

  • Ιατρική Ακριβείας είναι αναπόφευκτη κατεύθυνση και επενδυτική ευκαιρία για την Ελλάδα, επεσήμανε ο Όθων Ηλιόπουλος, Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Ο καθηγητής αναφέρθηκε στο δίκτυο ιατρικής ακριβείας στην Ελλάδα, το οποίο θα εκτείνεται σε τέσσερις πόλεις (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και το οποίο θα μπορεί να προβεί σε πλήρη γονιδιακή ανάλυση και εξακρίβωση των μεταλλάξεων και κατά συνέπεια την συγκεκριμένη θεραπεία. Τα κέντρα θα έχουν σύνδεση με τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και με τα ερευνητικά κέντρα, ενώ το δίκτυο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις κλινικές και μεταφραστικές μελέτες. Αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάρτιση οδηγιών γενετικού ελέγχου και στοχευμένης θεταπείας (ASCo, ESMO, NCCN), καθώς και στην ένταξη της ιατρικής ακριβείας στον ΕΟΠΥΥ. Συνολικά, όπως ανέφερε ο καθηγητής, χρειάζεται να εξελιχθεί ο τομέας της γενετικής στην ογκολογία και η ιατρική ακριβείας, και να συνδυαστούν με τις σύγχρονες μεθόδους πρόληψης, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα ο καρκίνος στο μέλλον. Η τεχνογνωσία αυτή θα μπορεί να εξαχθεί και σε γειτονικές χώρες, οπότε αποτελεί μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας. Πέραν του καρκίνου, το δίκτυο ακριβείας θα μπορέσει να καλύψει και άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως νευροεκφυλιστικές νόσους, καρδιολογία, γαστρεντερολογία κ.ά.).

Πηγή:healthDaily