Ιατρική καινοτομία: Προϋπόθεση για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη πάνω από 7.000 νέα φάρμακα τα οποία στοχεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας και το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι: θα καταφέρουν οι ασθενείς και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα να επωφεληθούν από αυτό το τεράστιο ρεύμα καινοτομίας;

Ήδη, η αξιοποίηση της φαρμακευτικής καινοτομίας έχει επιφέρει μείωση της θνησιμότητας από κακοήθη νοσήματα κατά 15 – 24% παγκοσμίως, έχει συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και την διασφάλιση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των νοσηλειών και των χαμένων ημερών εργασίας. Ειδικά στην Ελλάδα για το διάστημα 1995-2010 η φαρμακευτική καινοτομία:
• συνέβαλλε κατά 44% στην αύξηση της επιβίωσης κατά 2 έτη μεταξύ 1995 και 2000,
• μείωσε κατά 2,2&% ετησίως στις ημέρες νοσηλείας,
• το 62% της φαρμακευτικής δαπάνης αποσβέσθηκε μέσω της μείωσης των ημερών και του αντίστοιχου νοσηλείας.

Από την άλλη πλευρά, η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και οι περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την εκπόνηση και υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στην φαρμακευτική καινοτομία με βιώσιμο οικονομικά τρόπο. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:
• έμφαση στην πρόληψη και την υιοθέτηση στρατηγικών για την διαχείριση της πολύ- νοσηρότητας
• απελευθέρωση πόρων για την χρηματοδότηση της καινοτομίας μέσω της ορθολογικής τιμολόγησης των off patent φαρμάκων
• καθιέρωση των κατάλληλων μηχανισμών αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΗΤΑ) ώστε να αποζημιώνεται η κατάλληλη θεραπεία
• βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος μέσα από την αποδοχή και υιοθέτηση της φαρμακευτικής καινοτομίας ( αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, μητρώα ασθενών, ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλπ).

Της Agata Jakoncic, Managing Director MSD Greece, Cyprus Malta

Πηγη:https://virus.com.gr