Ιατρικοί Σύλλογοι: Αναγκαία η στελέχωση του ΕΣΥ και η αποκατάσταση των συντάξεών τους

Τα ζητήματα της στελέχωσης του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό και το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των ιατρών της χώρας συζητήθηκαν στη σύνοδο της ολομέλειας των προέδρων Ιατρικών Συλλόγων από κοινού με το διοικητικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, η σύνοδος  έλαβε χώρα το Σάββατο 3 Ιουνίου στην Ερμούπολη της Σύρου, στην οποία συζητήθηκε η ενίσχυση του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης του,  εφόσον δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα. Οι πρόεδροι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα «πλήρους αποκατά­σταση των απωλειών της οικονομικής κρίσης σε ανθρώπινο δυναμικό». Συνεπώς χρειάζονται ετήσιες προσλήψεις προς αντικατάσταση των ιατρών που βγαίνουν σε σύνταξη ή αποχωρούν για άλλους λόγους. Επιτακτικά ζητούν οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων της χώρας τη μονιμοποίηση των επικουρικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σε επίπεδο κορυφής οι γιατροί ζητούν την «αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, επιστημονικής αναγνώρισης και ερ­γασιακής ικανοποίησης». Για να συμβεί αυτό απαραίτητη κρίνεται η «αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών της οικονομικής κρίσης και ο σχεδιασμός καθώς και η υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου μη-οικονομικών κινήτρων, όπως εκπαιδευτικά κίνητρα». Επιδίωξη αποτελεί να ασκηθεί προς την επόμενη κυβέρνηση πίεση για να αυξηθούν οι ανθρώπινοι πόροι στο ΕΣΥ «με μόνιμο ιατρικό δυναμικό» αλλά και να προχωρήσει η «θέσπιση μισθολογικών και επιστημονικών κινήτρων, όπως επίσης κινήτρων για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές».

Με την ευκαιρία της συνόδου οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων της χώρας έθεσαν στο τραπέζι του διαλόγου το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό όλων των κατηγοριών του κλάδου τους.   Ειδικότερα, εξετάστηκε ένα πλέγμα 16 προτάσεων, τις οποίες εισηγήθηκε ο Τομέας Ασφάλισης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ. Προσδοκία είναι από κοινού με τους άλλους Πανελλήνιους Επιστημονικούς Συλλόγους (Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό) οι γιατροί να διεκδικήσουν η επιστροφή του ύψους των συντάξεων, οι οποίες  βρίσκονται πλέον σε πενιχρά επίπεδα. Σχετικές εισηγήσεις έκαναν στελέχη του Επαγγελματικού Ταμείου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  ενώ τοποθετήθηκαν και πρόεδροι των  ιατρικών συλλόγων. Από τις ζυμώσεις προέκυψε η ανάγκη διεκδίκησης από την Πολιτεία των πόρων που αφαιρέθηκαν από το αποθεματικό το ΤΣΑΥ χωρίς ποτέ να αναπληρωθούν. Συνέπεια ήταν οι συνταξιούχοι γιατροί σήμερα να λαμβάνουν περικομμένες συντάξεις.

Με άξονα την πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης και γιατρών που παρουσίασε ο ΠΙΣ , οι πρόεδροι τάχθηκαν υπερ της θέσπισης πρόσθετου πόρου, ο οποίος θα προκύψει από την επιβάρυνση 10 λεπτών στα προϊόντα καπνού και θα διατεθεί για ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η επόμενη Σύνοδος του ΠΙΣ θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/