Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 2019: Οι συμβάσεις & εγκρίσεις σκοπιμότητας στα νοσοκομεία

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν και αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο όπως και τα φάρμακα.

grafim1

Η Παγκόσμια Αγορά είναι 420 δισ.€, η Ευρωπαϊκή 115 δισ.€ ενώ η ελληνική είναι της τάξης του 1,5 δισ.€, σύμφωνα με τα σδτοιχεια του Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT) παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν σε εσπερίδα που διοργανώθηκε στις 8-5-2019 στο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ με θέμα «Παρουσίαση Ελληνικής αγοράς Ιατροτεχνολογικών προϊόντων-Μητρώα ιατροτεχνολογικών».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν από  2018 έως σήμερα και ήταν μια πλήρης καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα , των συμβάσεων αλλά και των εγκρίσεων σκοπιμότητας από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το 2019

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, από αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, γάζες κ.λπ.), μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (PET-CT, γραμμικοί επιταχυντές, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κ.ά.).

Η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων εμφάνιζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, καταγράφει συνεχή πτώση από το 2010 μέχρι και το 2013και έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί από το 2014 έως σήμερα με αυξητικές τάσεις.

 

grafimm

Παρ ’όλη την σημαντική μείωση των τιμών των υλικών στο παρατηρητήριο τιμών που φτάνει έως και 96% τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη του κλάδου έχουν μια σημαντική αύξηση από το 2014 έως και το 2017 για το οποίο υπάρχουν δημοσιευμένοι ισολογισμοί και αφορούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας.

 

grafi

Το 2018 καταγράφηκαν συνολικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας 28.230 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει εγατεστημένο και λειτουργεί το 29,4% των μηχανημάτων αυτών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημόσιος Ιδιωτικός ΣΥΝΟΛΟ
Αξονικοί τομογράφοι 146 338 484
Μαγνητικοί τομογράφοι 51 318 369
Συστήματα PET-CT 7 7 14
Ψηφιακοί Μαστογράφοι 45 302 347
Κλασσικοί Μαστογραφοι 102 356 458
Συστήματα Στεφανιογραφίας 44 14 58
Συστήματα Αγγειογραφίας 34 29 63
Λιθοτρίπτες 10 10 20
Γραμμικοί Επιταχυντές 30 16 46
Σύστημα TOMOTHERAPY 2 2
Συστήματα κοβαλτίου 8 8
Συστήματα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής 3 3
Μονάδες βραχυθεραπείας 10 6 16
Συστήματα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci 1 7 8
Συστήματα γ-κάμερας 51 117 168
Συστήματα SPECT-CT 6 2 8
Κλασικά συστήματα ακτινογραφίας 699 671 1.370
Συστήματα Ψηφιακής ακτινογραφίας DR 47 19 66
Συστήματα υπολογιστικής ακτινολογίας CR 263 582 845
Συστήματα Οστικής Πυκνότητας 105 612 717
Ορθοπαντομογράφοι 63 556 619
Ακτινολογικα C-Arm 255 57 312
Φορητά ακτινολογικά 436 58 494
Συστήματα Υπερήχων 1.360 5.500 6.860
Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού 1.820 1.650 3.470
Αναπνευστήρες 1.341 125 1.466
Aναισθησιολογικά Μηχανήματα 1.048 300 1.348
Ενδοσκοπικά μηχανήματα 189                 210 189
Οδοντιατρικά ακτινολογικά 122 8.070 8.192
ΣΥΝΟΛΟ 8.293 19.937 28.230

Η αξία του εξοπλισμού χειρουργείων και ΜΕΘ/ΜΑΦ/ΜΕΝΝ που αγοράσθηκε από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το 2018 ανήλθε στα 5.375.023,92 € ενώ για το 2019 (μέχρι 30-4) ανέρχεται στα 3.362.421,93€

Η ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2018 (σε %) διαμορφώνεται ως εξής:

 

Τομέας εξοπλισμού Ποσοστό (%)
Απεικονιστικός 7,42%
Διαγνωστικός In-vitro 14,85%
Αιμοκάθαρση 6,07%
ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ 0,64%
Ενδοσκοπικός 0,88%
Καρδιολογικός 9,31%
Υγειονομικός 42,52%
Οφθαλμολογικός 0,20%
Ακτινοθεραπευτικός 0,47%
Λιθοτριψία 0,10%
Ορθοπεδικός 12,62%
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 0,20%
Διαβήτης 4,39%
Πληροφοριακά Συστήματα 0,31%
100,00%

Ο αριθμός των μηχανημάτων που συμβασιοποιήθηκαν τα έτη 2018-2019 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ανά κατηγορία, εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα

grama

 

Η αξία των συμβάσεων συντήρησης και επισκευής απεικονιστικού εξοπλισμού

των νοσοκομείων του το 2018 ανήλθε στα 16.720.633,49€ (για 1.442 μηχανήματα).

Η συνολική αγορά του απεικονιστικού εξοπλισμού το 2018 ανήλθε στα 46.578.410€ ενώ για το 2019 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει στα 104.287.485,97€ αφού ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξίας 35.120.471,25€, οι προϋπολογισμοί των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη είναι της τάξεως των 25.859.860,49€ και οι προϋπολογισμοί εγκεκριμένων προμηθειών (έγκριση σκοπιμότητας, ένταξη στο ΠΕΔ, ένταξη στο ΕΣΠΑ) για ιατροτεχνολογικά είναι αξίας 44.378.670,60€.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το κρατικό προϋπολογισμό του 2018 η πρόβλεψη για το υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία ήταν 256 εκατ.€, για το ορθοπεδικό υλικό 126 εκατ.€ και για τα αντιδραστήρια είναι 98 εκατ.€ έναντι εκτιμήσεων για το 2018 (κρατικός προϋπολογισμός 2019) 423, 88 και 210 εκατ.€ αντίστοιχα.

Από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ το 2018 υπεγράφησαν 52.456 συμβάσεις συνολικής αξίας 576.635.333€, για 1.997 είδη CPV από 146 φορείς -αναθέτουσες αρχές. Αντίστοιχα μέχρι τις 10-4-2019 έχουν υπογραφεί 11.237 συμβάσεις συνολικής αξίας 166.375.176€, για 968 είδη CPV από 142 φορείς -αναθέτουσες αρχές.

Τα 9 πιο σημαντικά CPV σύμφωνα με το ΕΣΗΔΗΣ ως προς την αξία τους ήταν τα φάρμακα (αφορά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών της ΕΠΥ), οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα αντιδραστήρια εργαστηρίων, οι συσκευές τομογραφίας, οι ιατρικές συσκευές, τα ιατρικά αναλώσιμα, τα ασθενοφόρα, τα ορθοπεδικά υλικά και τα χημικά αντιδραστήρια.

*Αποστολή του είναι να προάγει την αριστεία στην προμήθεια ιατρικών συσκευών και φαρμάκων παρέχοντας εξειδικευμένα άρθρα, βιβλία, μελέτες, εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, οργανισμών, διευθυντών, νοσοκομείων και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/