Ιδιωτικές κλινικές: Σε καθολική εφαρμογή από Οκτώβριο ο «big brother» του ΕΟΠΥΥ

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τις ιδιωτικές κλινικές, για τον έλεγχο των κλειστών νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο (real time).
Ήδη, από τον περασμένο Ιούνιο, το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά, με τη συμμετοχή πέντε κλινικών, προκειμένου να εντοπιστούν και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα (συντονισμού, συνεργασίας, κλπ) και δυσλειτουργίες, πριν ενταχθούν στο σύστημα οι πάροχοι στο σύνολό τους.
Σύμφωνα με στελέχη του ΕΟΠΥΥ, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την πιλοτική εφαρμογή έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, η υπηρεσία έχει αποκτήσει πλέον την τεχνογνωσία και είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.
Ένα από τα προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσα από την πιλοτική εφαρμογή ήταν και οι δυσκολίες και καθυστερήσεις λόγω των περιγραφών των περιστατικών από τους γιατρούς. Εντούτοις, επιλύθηκε με κοινή απόφαση των εμπλεκομένων να υπάρχουν τυποποιημένες φόρμες, με κωδικοποιημένες περιγραφές, οι οποίες θα συμπληρώνονται από τους γιατρούς ανάλογα με το περιστατικό, έτσι ώστε η επικοινωνία και ο συντονισμός να γίνονται σε «κοινή γλώσσα».
Αρχικά, η διασύνδεση θα αφορά μόνο τις κλειστές νοσηλείες, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο σύστημα και οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι, σε πρώτη φάση θα συμπεριλαμβάνει όλους τους παρόχους κλειστής νοσηλείας, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν και τα διαγνωστικά κέντρα.
Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Π. Πολάκη, το σύστημα θα εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο την έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς από κλειστή προγραμματισμένη νοσηλεία, και την έγκριση εξόδου ασθενούς για επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται της έγκρισης εισαγωγής.
Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία για την δαπάνη θα ελέγχονται με την υποβολή τους, προκειμένου να εγκριθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας επί των υποβολών, είτε από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ είτε από την πλευρά των παρόχων, η λύση για την έγκριση θα δίνεται μέσα από τηλεφωνικό κέντρο.
Η έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς καθώς και ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος θα διενεργείται από τους ιατρούς του Οργανισμού. Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΟΠΥΥ, αυτή τη στιγμή αξιολογούνται οι φάκελοι που κατατέθηκαν στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη 120 θέσεων ιατρών διάφορων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν το κέντρο. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι μέχρι τις αρχές Οκτώβρη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί, οι προσλήψεις θα έχουν γίνει και ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα καθολικά.
Η εφαρμογή της διασύνδεσης του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές σε «πραγματικό χρόνο» στοχεύει να ελέγξει τις δαπάνες του Οργανισμού για νοσηλείες και ακριβές εξετάσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγίανση και εξορθολογισμό των οικονομικών του, ενώ «φιλοδοξεί» να μειώσει τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει το χρόνο αποπληρωμής των παρόχων.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com