Ιδιωτικό έργο από τους επικουρικούς στις ΤΟΜΥ! Ρητή απαγόρευση από το υπουργείο

Πριν ακόμη ξεκινήσει καλά – καλά η λειτουργία των νέων μονάδων ΠΦΥ, ξεκίνησαν οι άδειες για άσκηση παροχής υπηρεσιών ιδιωτικά

Ιδιωτικό ιατρείο ή γραφείο προσδοκούν να ανοίξουν οι επαγγελματίες υγείας (γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) που προσλαμβάνονται ως επικουρικοί στις ΤΟΜΥ, προφανώς για την αύξηση του εισοδήματός τους, αλλά και την εδραίωσή τους στην τοπική “αγορά υγείας”, ζητώντας την χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Σειρά αιτημάτων κατέφτασαν ήδη, στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου Υγείας προκαλώντας την άμεση αντίδραση τόσο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, όσο και του αναπληρωτή Παύλου Πολάκη, οι οποίοι έσπευσαν να εκδώσουν κατ΄ αρχήν σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, την οποία συνυπογράφουν.

Η αρμόδια υπηρεσία (διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού) που εξέδωσε την σχετική εγκύκλιο αναφέρει ότι έχουν υποβληθεί ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικούς ιατρούς, λοιπό επικουρικό προσωπικό και προσωπικό που υπηρετεί σε Τ.Ομ.Υ.

Μετά το γεγονός αυτό, η υπηρεσία γνωστοποιεί στις ΔΥΠΕ, τα ειδικά νοσοκομεία Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Παπαγεωργίου, την ΑΕΜΥ, το ΕΚΑΒ,  το ΕΚΕΑ τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ, ενώ αντίστοιχα κοινοποιεί και στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα εξής:

“Οι επικουρικοί ιατροί, το λοιπό επικουρικό προσωπικό και το σύνολο του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις Τ.Ομ.Υ., κατά το χρόνο απασχόλησής τους είναιπλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. Ν 3580/2007 όπως ισχύει, στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο του ν.4542/2018 (Α’ 95) και στην παρ. 5 του Ν 4461/2017 όπως ισχύει, αντίστοιχα και δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης οποιουδήποτε άλλου έργου πλην αυτού για το οποίο έχουν προσληφθεί δεδομένου ότι οι παραπάνω ειδικές διατάξεις κατισχύουν κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Άλλωστε και στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των φορέων και ενδιαφερομένων, αναφέρεται ότι αυτοί προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μετά από τα παραπάνω, οι φορείς που έχουν χορηγήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε προσωπικό που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων αυτών”.

Η ευθύνη της τήρησης της εγκυκλίου ανατίθεται στις Δ.Υ.Πε., οι οποίες υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά και τους φορείς αρμοδιότητάς τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πηγη:http://healthmag.gr/