Ιδού η λίστα με τα ονόματα της Ομάδας Εργασίας για την δημιουργία ΗΤΑ

Ιδού η λίστα με τα ονόματα της Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση Σχεδίου Δημιουργίας Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), που συγκρότησε το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Γιαννόπουλου που αναρτήθηκε την Τετάρτη στη Διαύγεια

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση Σχεδίου Δημιουργίας Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος που υπογράφει και την απόφαση.

Τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την Ομάδα είναι οι εξής:

• Αθανασάκης Κωσταντίνος, Οικονομολόγος Υγείας, Συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
• Πανταζής Δημήτριος, Φαρμακοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Φ.Ε.Τ.
• Ραΐκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά.
• Ταραντίλης Γεώργιος –Φίλιππος, Οικονομολόγος, Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Λαϊκό.
• Mανίτσα Ελένη Σύμβουλος υπουργού Υγείας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γεροστάθου Αθανασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής και Συντονισμού της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με αναπληρωματική την Κοσμοπούλου Άννα, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα

Έργο της 6μελούς Ομάδας Εργασίας είναι η κατάρτιση πρότασης για την ίδρυση Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και ειδικότερα τη νομική του φύση, το πεδίο των αρμοδιοτήτων του και την οργανωτική του διάρθρωση.

Το πόσο χρόνο όμως θα πάρει για να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η πρόταση της Ομάδας δεν διευκρινίζεται στην απόφαση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «η θητεία των μελών της ομάδας εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της» χωρίς να ορίζει τελική ημερομηνία παράδοσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Στην πρόσκληση ορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση από τις 7 έως και τις 20 Μαρτίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από 11 μέλη να σημειωθεί ότι θα γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας , μετά από αξιολόγηση των φαρμάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά την τελική απόφαση για την ένταξη η απένταξη ενός φαρμάκου από τη θετική λίστα θα την παίρνει ο υπουργός Υγείας.

 

Πηγη:http://www.healthweb.gr