Ιδού ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ! Τι προβλέπει για υπερχρεώσεις κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, γιατρών

Όλος ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ που ψηφίζεται με διαδικασίες εξπρές.

Φρένο σε υπερχρεώσεις που γίνονται σήμερα από ιδιώτες παρόχους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, επιχειρεί να βάλει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας με τον νέο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού.

Στον νέο κανονισμό, που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα«ΕΘΝΟΣ»,θεσμοθετούνται πλέον αυστηροί έλεγχοι που προβλέπουν μάλιστα τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Ο νέος Εθνικός Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ) ψηφίζεται από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με διαδικασίες «εξπρές», καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τους δανειστές.

Αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια μέρα σχετική υπουργική απόφαση, ώστε να αλλάξουν στην πράξη τα όσα προβλέπονται για τον ΕΟΠΥΥ και να «περάσουν» με τα νέα μέτρα του μεσοπρόθεσμου.

Όπως αναφέρει το «ΕΘΝΟΣ» σε δημοσίευμά του, με τον νέο κανονισμό διευρύνονται οι παροχές προς τους ασφαλισμένους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρξουν και νέες καλύψεις όπως με τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, ενώ πλέον όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους. Εξαιρούνται μόνο όσοι κλάδοι δεν έχουν προλάβει ακόμη να κάνουν σύμβαση με τον Οργανισμό, όπως είναι οι λογοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές.

Πάντως ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ δόθηκε μόλις χθες στα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που καλούνται να τον ψηφίσουν άμεσα, ενώ ετοιμάσθηκε από επιτελείο του υπουργείου Υγείας, χωρίς την παρουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

Πρόστιμα και καταγγελία σύμβασης

Αξιοσημείωτο είναι πως με τον νέο κανονισμό οι ιδιώτες που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ όπως γιατροί, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, θεραπευτήρια κ.λ.π. δεν θα μπορούν να προβούν σε υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων κάτι που γίνεται σήμερα, καθώς ο έλεγχος θα είναι συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) από μηχανισμούς του ΕΟΠΥΥ, ώστε οι ασθενείς να μην πληρώνουν από την τσέπη τους περισσότερα από αυτά που προβλέπονται.

Μάλιστα περιγράφεται στον νέο ΕΚΠΥ ότι σε περιπτώσεις παράβασης μπορεί αν γίνει καταγγελία της σύμβασης με παρόχους ακόμη και αζημίως εντός 10 ημέρων, ενώ με βάση και τον ισχύοντα νόμο μπορούν να επιβληθούν υψηλά πρόστιμα.

Αναφέρεται μάλιστα εμφατικά στον νέο ΕΚΠΥ: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την σύμβαση, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον Προμηθευτή».

Όλοι οι κανόνες

Μάλιστα στον νέο κανονισμό περιγράφονται λεπτομερώς οι παραβάσεις που θα τιμωρούνται είτε με ακύρωση της σύμβασης είτε με πρόστιμα.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«ια) Ως »υπερσυνταγογράφηση» νοείται η συνταγογράφηση κατά σύστημα, μεγαλύτερης ποσότητας φαμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ή μεγαλύτερης διάρκειας θεραπειών, από αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη του ασθενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανόνες της θεραπευτικής.

ιβ) Ως »καταχρηστική ζήτηση εξετάσεων ή/και θεραπευτικών πράξεων»,νοείται η αναγραφή περισσότερων εξετάσεων ή/και θεραπευτικών πράξεων από αυτές που είναι αναγκαίες σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις, για την διερεύνηση ή παρακολούθηση μιάς νοσηρής κατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πιθανή διάγνωση νόσου (ICD10) που θέτει ο θεράπων ιατρός στην γνωμάτευσή του και στο παραπεμπτικό και ορίζεται από τα διαγνωστικά ή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

ιγ) Ως »προκλητή ζήτηση’‘ για την χορήγηση φαρμάκων, για Σκευάσματα Ειδικής θεραπευτικής Διατροφής, για την παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές θεραπευτικές ιατρικές πράξεις και άλλα ιατροτεχνολογικά θεραπευτικά μέσα πρόσθετης περίθαλψης, νοείται η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας του ασθενή.

ιδ) Ως »κατευθυνόμενη συνταγογράφηση» νοείται η συνταγογράφηση φαρμάκων κατά σύστημα, που δεν ακολουθεί τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας και όσα προβλέπονται από το ΠΔ 121/2008 και Ν. 4472/2017 ή η συνταγογράφηση Σκευασμάτων Ειδικής Θεραπευτικής Διατροφής, ή ιατροτεχνολογικών και θεραπευτικών μέσων ή παρακλινικών εξετάσεων ή διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων, χωρίς ιατρική ένδειξη ή χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση του ασθενή.

ιε) Ως »κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών ή παραπεμπτικών ή διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων ή φυσικοθεραπειών» νοείται η με κάθε τρόπο υπόδειξη σε δικαιούχους από τον πάροχο υγείας, για εκτέλεση συνταγών ή ιατρικών παραπεμπτικών, σε συγκεκριμένα φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η -χωρίς επαρκή τρόπο εξήγησης όπως η μοναδικότητα στην περιοχή- κατεύθυνση από τον ιατρό, ποσοστού άνω του 50% των συνταγών φαρμάκων ή παραπεμπτικών εξετάσεων ή παραπεμπτικών ή παραπεμπτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ή παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που έχει εκδόσει, σε συγκεκριμένο πάροχο υγείας».

Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) Άννα Μαστοράκου μετά και τον νέο κανονισμό και τους νέους περιορισμούς δηλώνει στο HealthReport.gr : 

Ή Άννα Μαστοράκου

«Το κόστος των εξετάσεων πολλές φορές δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ λόγω clawback (σ.σ: υποχρεωτικές επιστροφές χρημάτων με την υπέρβαση του προυπολογισμού). Επίσης το συσσωρευμένο clawback που έχει βγει με δόσεις δημιουργεί τεράστιο ζήτημα ρευστότητας.

Το clawback επεκτείνεται μέχρι το 2022. Αν λοιπόν υπολογίσει κανείς συμψηφισμούς 2013-2015 (παρακράτηση 25% της υποβολής για το δοσολόγιο) συν παρακράτηση από 7-50% ανάλογα με την εξέταση για το clawback του 2017. Για το 2018, δεν ξέρουμε επίσης πως  εξελίσσεται το clawback. Σε λίγο ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ λόγω συσσωρευτικού clawback. Τα ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΑ !»

Πηγη:http://www.healthreport.gr