Ιδρύθηκε η «Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών»

Σύμφωνα με το καταστατικό, ως μέλη της Εταιρίας εγγράφονται μόνον ειδικευμένοι Ιατροδικαστές.

Ιδρύθηκε Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών», με έδρα την πόλη της Αθήνας το οποίο καταχωρήθηκε στο  Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό μητρώου AM: 31967 και με την υπ’ αριθμό 17/11-1-2018 διάταξη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το καταστατικό, ως μέλη της Εταιρίας εγγράφονται μόνον ειδικευμένοι Ιατροδικαστές. Με τα σημερινά δεδομένα η εταιρεία απαρτίζεται από την πλειοψηφία των ιατροδικαστών της χώρας. Η εταιρεία διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και 6 μέλη), που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της. Το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 24/2/2018 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Θεόδωρος Βουγιουκλάκης – Πρόεδρος, Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Παν/ου Ιωαννίνων

Ελένη Ζαγγελίδου -Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

Χαρά Σπηλιοπούλου – Γραμματέας, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΕΚΠΑ

Νικόλαος Ράικος – Μέλος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΑΠΘ

Παύλος Παυλίδης – Μέλος, Επίκουρος  Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,  Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΔΠΘ

Νικόλαος Καλόγρηας – Μέλος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών

Αγγελική Τσιόλα – Μέλος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας

Κων/νος Κούβαρης – Μέλος, Ιδιώτης Ιατροδικαστής

Δέσποινα  Νάθενα – Μέλος, Επικουρικός Ιατροδικαστής (ΕΣΥ)

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr/