ΙΕΝΕ6 – Σύγχρονα Μεγάλα Μεταναστευτικά Κύματα προς την Ευρώπη

ΙΕΝΕ6 – Σύγχρονα Μεγάλα Μεταναστευτικά Κύματα προς την Ευρώπη: 
Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες και πρόσφυγες και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δικών τους συναισθηματικών αναγκών 

 

Αγαπητοί όλοι,

Με χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Knowledge Hub) του προγράμματος“ΙΕΝΕ6 – Σύγχρονα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευρώπη: ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες και πρόσφυγες και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δικών τους συναισθηματικών αναγκών”, έχει ξεκινήσει πλέον επίσημα και μπορείτε να την επισκεφθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://ienerefugeehub.eu/

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα αναπτύχθηκε από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος σε συνεργασία με 5 ακόμη φορείς ( Middlesex University, Cyprus University of Technology, Kocaeli University, University of Valencia και EDUNET) και αποτελεί ένα κέντρο ανταλλαγής γνώσης και ιδεών, υποστήριξης και ανάπτυξης το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και εθελοντές που ασχολούνται με τα θύματα της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης και σε όσους έχουν πληγεί από αυτή.

Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες, όπως δράσεις και στατιστικά στοιχεία, μεταναστευτικές πολιτικές, συναφή νομοθεσία και αρθρογραφία, καθώς και εργαλεία ψυχολογικής υποστήριξης και βέλτιστες πρακτικές (όπως οδηγοί και διαδικτυακά σεμινάρια), τα οποία θα δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ την ίδια στιγμή θα μάθουν και οι ίδιοι τρόπους προκειμένου να φροντίσουν και τη δική τους ψυχική υγεία.