Ινστιτούτο φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις», για την
ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και
Αρωματικών Φυτών στο Πανεπιστημιακό
Ερευνητικό Κέντρο «ΙΑΣΩΝ» του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρότειναν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Παναγιώτα
Δριτσέλη, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και
Χρήστος Σιμορέλης. Η δημιουργία του
Ινστιτούτου αναμένεται να προσδώσει
σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική
υπεραξία στο νέο Πανεπιστημιακό
Ερευνητικό Κέντρο, συνδέοντας τα
πλεονεκτήματα της τοπικής ανάπτυξης
και παραγωγής, με την έρευνα αιχμής
σε ένα πολύ δυναμικό κλάδο, αυτόν
της φαρμακευτικής βοτανικής. Στο Σ/Ν
προστίθεται περίπτωση που έχει ως
εξής: «φαρμακευτικών και αρωματικών
φυτών, με έδρα τα Τρίκαλα».

Πηγη:healthDaily