ΙΣΑ:Οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να διατηρήσουν την πλήρη αυτοτέλειά τους.

Την ανάγκη οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να διατηρήσουν την πλήρη επιστημονική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους, και ταυτόχρονα να συσταθεί ένα «διεταιρικό όργανο» από τις εν λόγω Εταιρείες Ειδικότητας, προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.

Αφορμή για τα παραπάνω, αποτελεί το πόρισμα της ειδικής Επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση καθώς και στις προτάσεις των Επιστημονικών Εταιρειών, και το οποίο απέστειλε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο ΙΣΑ.

Το θεσμικό όργανο των γιατρών, χαρακτηρίζει το προτεινόμενο σύστημα εκπαίδευσης άκρως συγκεντρωτικό, σημειώνοντας, ότι οι επιστημονικές Εταιρείες περιορίζονται μόνον σε γνωμοδοτικό ρόλο.

Η Επιτροπή συγκεκριμένα, συνέταξε Πόρισμα, το οποίο το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, αποφάσισε να διαβιβάσει στο υπουργείο Υγείας, με το αίτημα να γίνει πλήρως αποδεκτό καθώς αποτελεί την έκφραση της Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας, που έχει συμβάλει τα μέγιστα μέχρι σήμερα για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στο πόρισμα της Επιτροπής προτείνονται προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα ακόλουθα:

1. Το ανακοινωθέν σχέδιο νομοθετικών διατάξεων να αποσυρθεί. Τούτο γιατί, το σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, που ανακοινώθηκε προς τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, δεν λύει το πρόβλημα, απ’ εναντίας το επιτείνει. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα εκπαίδευσης είναι άκρως συγκεντρωτικό. Οι επιστημονικές Εταιρείες περιορίζονται μόνον σε γνωμοδοτικό ρόλο. Όλες οι διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, παραμένουν στο Υπουργείο και το ΚΕΣΥ. Στις οχτώ σελίδες τού νομοσχεδίου δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια αρμοδιότητα που εκχωρείται από το Υπουργείο στις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, γεγονός που δεν συμβάλλει στην προαγωγή της εκπαίδευσης.

2. Οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να διατηρήσουν την πλήρη επιστημονική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια τους, να έχουν αρμοδιότητα ως προς την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών – μελών τους, και να ανατεθεί σε αυτές επίσημα ουσιαστικός και αποφασιστικός ρόλος στη μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση.

3. Να συσταθεί ένα «διεταιρικό όργανο» από τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες Ειδικότητας, με σκοπό τη σύνταξη νέας πρότασης νόμου για τη μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κοινές προτάσεις των Ιατρικών Εταιρειών Ειδικότητας. Το εν λόγω «διεταιρικό όργανο» να λάβει νομική μορφή και να ανατεθούν σε αυτό αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες στα ζητήματα της μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την πολιτεία. Η πρόταση νόμου να κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και το ΚΕ.Σ.Υ., προκειμένου ακολούθως να υποβληθεί στη Βουλή προς ψήφιση και να καταστεί νόμος του κράτους.»