ΙΣΑ: «Δε γίνεται να διώκονται γιατροί για αδικήματα που έχουν παραγραφεί»

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, σχετικά με την πληθώρα κλήσεων για απολογία προς ιατρούς, οι οποίοι φέρονται να έχουν τελέσει παρατυπίες όσον αφορά την συνταγογράφηση.

 

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει στην επιστολή του ότι είναι υπέρμαχος του ελέγχου ώστε να μην υφίστανται ζητήματα πλημμελούς άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος. Τονίζει, όμως, ότι πρέπει οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, δηλαδή με επιστημονικά δεδομένα και όχι με λογιστικά, από ιατρούς και μόνο.

Οι ενστάσεις του ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές τα πορίσματα ελέγχου είναι αόριστα χωρίς να επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. Επίσης ο ΙΣΑ θεωρεί μη αποδεκτό τα πορίσματα ελέγχου να κοινοποιούνται στο σύλλογο μετά την παρέλευση 3ετίας από την έκδοση συνταγών, ώστε το αδίκημα να έχει παραγραφεί. Προσθέτει ότι δεν είναι δυνατό να διώκονται γιατροί για συνταγές που εκδόθηκαν το 2015 ή το 2016.

«Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακωλύεται για κανένα λόγο. Με γνώμονα δε την αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου χρήματος επανερχόμεθα στο αίτημά μας για τη σύσταση κοινής επιτροπής ελέγχου σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους», τονίζει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.

Ανανέωση συμβάσεων με οικογενειακών γιατρούς

Παράλληλα ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο, σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων με τους οικογενειακούς ιατρούς . Ο ΙΣΑ ζητά να τροποποιηθεί η διάταξη νόμου που ορίζει τις αμοιβές των οικογενειακών ιατρών (αρ.11 Ν. 4486/2017) και αυτές να είναι ανάλογες των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών, σε εθελοντική βάση πάντα.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/