ΙΣΑ: A:Ανάγκη για παράταση των προθεσμιών υποβολής των φυσικών αρχείων ΕΔΑΠΥ Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και Β’. Ψηφιοποίηση δαπανών Μαΐου 2020

Αθήνα, 11/8/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ: Α. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ 2020 ΚΑΙ Β. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

 

 

Με επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ, ζητά την τουλάχιστο δεκαπενθήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φυσικών αρχείων ΕΔΑΠΥ για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, λόγω αδυναμίας πολλών ιατρών να ανταπεξέλθουν στις καθορισμένες από τον ΕΟΠΥΥ ημερομηνίες (20/8/2020 και 31/8/2020 αντίστοιχα) λόγω απουσίας τους σε θερινές διακοπές.

 

Με την ίδια επιστολή θίγεται και το θέμα της καθυστέρησης ψηφιοποιήσης για την δαπάνη του Μάϊου 2020 με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο αν θα πληρωθούν οι ιατροί και τα πολυιατρεία, πράγμα που αν συμβεί θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορέων ΠΦΥ προς πάσα κατεύθυνση.

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ