ΙΣΠατρών: Επιστημονικά απαράδεκτη η αιφνιδιαστική προτροπή του ΥΥΚΑ για εγγραφή πολιτών σε ελάχιστους οικογενειακούς ιατρούς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες της πόλης μας για το τι πραγματικά σημαίνει το μήνυμα που εκτυπώνεται στα έντυπα συνταγών φαρμάκων / εξετάσεων του ηλεκτρονικού συστήματος,που τους προτρέπει – επιβάλλει να αναζητήσουν να εγγραφούν σε οικογενειακό ιατρό.
Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν είναι έτοιμο ακόμη να εφαρμοστεί καθώς οι προηγούμενες προκηρύξεις του ΥΥΚΑ και ΕΟΠΥΥ απέτυχαν και ο υφιστάμενος αριθμός των οικογενειακών ιατρών δεν επαρκεί για την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού της πόλης.
Η υπολογιζόμενη σημερινή αναλογία οικογενειακών ιατρών είναι περίπου 1 ιατρός ανά 12.000 πολίτες, με συνέπεια να είναι επιστημονικά απαράδεκτη και πρακτικά αδύνατη η μαζική εξυπηρέτηση και εγγραφή του πληθυσμού ευθύνης.
Παρακαλούνται οι ιατροί να προβούν σε αναλυτική ενημέρωση των πολιτών. Προχειρότητες και ερασιτεχνισμοί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην περίθαλψη των ασθενών δεν μπορεί να είναι ανεκτές από τον ιατρικό κόσμο.
Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας
Πηγη:http://medispin.blogspot.com