Ιστορική αναδρομή: συνάντηση ΠΙΣ με εκπροσώπους του διαγνωστικού τομέα στις 21.11.16

Επειδή κάποιοι έχουν πάρει το χάπι της επιλεκτικής λήθης, ιδού το τεκμήριο παλιότερης συνάντησης του ΠΙΣ με Ι.Σ. και εκπροσώπους του διαγνωστικού τομέα στις 21.11.16
Άννα Μαστοράκου
Πηγή: Αννα Μαστοράκου