Ιωάννης Κωτσιόπουλος στο Iatronet: Πώς κάνουμε την αξιολόγηση στις διοικήσεις των νοσοκομείων

“Με επιστημονικό τρόπο, θα μετρηθούν 20 χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ζητήματα οργάνωσης και αντίληψης του αντικειμένου”, αναφέρει ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.

Σε υλοποίηση του βρετανικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο οι μονάδες του ΕΣΥ αξιολογούνται συστηματικά με βάση την απόδοσή τους, έχει ήδη προχωρήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου το υπουργείο Υγείας.

Διοικητές και αναπληρωτές διοικητές θα αξιολογηθούν πάνω σε συγκεκριμένους δείκτες, ποσοτικών αλλά και ποιοτικών στοιχείων.

Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες, με την εξής στόχευση:

  • Να “μετρηθεί” με τεχνοκρατικές μεθόδους η απόδοση κάθε διοίκησης.
  • Να εντοπιστούν και να διορθωθούν τα προβλήματα, τα οποία υποβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των ασθενών.
  • Να ανοίξει ο δρόμος για επιβράβευση των νοσοκομείων που διακρίνονται και για διορθώσεις όσων υστερούν.
  • Να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με δεδομένη και την πίεση της πανδημίας CoViD-19.

Η διαδικασία της αξιολόγησης συνδυάζεται με τους δείκτες των Συμβάσεων Αποδοτικότητας που έχουν υπογράψει οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές.

Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αφορούν την οικονομική διαχείριση (κόστη λειτουργίας, υποχρεώσεις, τάσεις δημιουργίας νέων χρεών, κόστη προμηθειών) τη λειτουργική επάρκεια και διαχείριση (στοιχεία νοσηλευτικής κίνησης, κλίνες ΜΕΘ εκτός λειτουργίας, εισροή ασθενών, αναμονή στα ΤΕΠ), την αναπτυξιακή πολιτική και τις επενδύσεις τα πληροφοριακά συστήματα,  την ποιότητα και ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων (όπως δείκτες ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, διαπιστεύσεις τμημάτων, εμβολιασμού προσωπικού, εργατικών ατυχημάτων) και τέλος δείκτες που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών από τους διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Με επιστημονικό τρόπο, θα μετρηθούν 20 χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ζητήματα οργάνωσης και αντίληψης του αντικειμένου από τις διοικήσεις, των σχέσεων που αναπτύσσονται εντός του νοσοκομείου, αλλά και με άλλους τους εμπλεκόμενους φορείς, των διοικητικών τους ικανοτήτων, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, της απόκρισής τους στη διαχείριση της πανδημίας.

Έχουν ήδη κατατεθεί οι σχετικοί δείκτες από το σύνολο των νοσοκομείων και αναμένεται εντός των ημερών η ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης από τους διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Δεδομένα

Την εποπτεία της αξιολόγησης έχει ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος (φωτογραφία), ενώ ομάδα ειδικών επιστημόνων έχουν αναλάβει να διαμορφώσουν το κατάλληλο ψηφιακό σύστημα για την συλλογή και επεξεργασία τα δεδομένα.

Αναφερόμενος στο θέμα της αξιολόγησης των διοικητών, ο κ. Κωτσιόπουλος ανέφερε στο Iatronet τα εξής:

“Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της χώρας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που χρήζουν περίθαλψης και έχουν την ανάγκη του εθνικού συστήματος υγείας.

Αυτό μπορεί να γίνει, εκτός των άλλων, και μέσα από την τακτική και σε βάθος αξιολόγηση των νοσοκομείων και των διοικήσεών τους, την ευθύνη των οποίων έχω και ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση – ποσοτική και ποιοτική – θέλουμε να είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση και διόρθωση των διοικήσεων και όχι ένα εργαλείο ‘καρατόμησης’. Για αυτό, στην πρώτη αυτή φάση της αξιολόγησης, επιλέχθηκαν δείκτες που καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας του νοσοκομείου, ποσοτικοί και ποιοτικοί, δείκτες απλοί και πιο σύνθετοι. Σκοπός είναι να διαπιστωθούν ελλείματα που έχει το κάθε σύστημα διοίκησης και που χρήζει βελτίωσης. Σε περιπτώσεις βέβαια κακής διοίκησης, δεν σας κρύβω ότι εάν χρειαστεί θα γίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Τα δεδομένα της πρώτης φάσης των δεικτών που αφορούν 115 νοσοκομεία της χώρας, από 110 διοικητές και 93 αναπληρωτές διοικητές έχουν ήδη συλλεχθεί και υποστεί επεξεργασία. Όλα τα δεδομένα θα διασταυρωθούν, θα αξιολογηθούν από την επιτροπή και σύντομα η επιτροπή θα είναι σε θέση να δώσει εμπεριστατωμένα πλέον στον υπουργό την πρώτη ουσιαστική αξιολόγηση των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων της χώρας μας”.

Δομικά

Σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο, στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων, χρησιμοποιώντας σειρά δεδομένων και στοιχείων που έχουν υποβάλλει οι διοικήσεις και που αφορούν στην ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και σε δομικά στοιχεία λειτουργικής επάρκειας της κάθε μονάδας ξεχωριστά:

“Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται, μία τόσο εκτεταμένη και τεχνοκρατικά εμπεριστατωμένη αξιολόγηση στα πρότυπο άλλων κρατών της ΕΕ και χωρών οι οποίες εφαρμόζουν χρόνια τώρα ανάλογα συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης και μπορεί εν δυνάμει να αλλάξει την κουλτούρα στην διοίκησης των Υγειονομικών Μονάδων που θα βασίζεται στην χρήση σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ και την επίτευξη μετρήσιμων στόχων.

Σκοπός μας είναι σύντομα, και όσο μας επιτρέψουν οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, να έχουμε ολοκληρώσει αυτή την αξιολόγηση με την άμεση εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για να μπορούμε να περάσουμε το επόμενο δίμηνο σε διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση θα είναι εξαμηνιαία γι΄ αυτό θέλουμε στις αρχές του 2021 να έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις βελτίωσης από την τρέχουσα αυτή αξιολόγηση.

Εργαλεία όπως αυτά θεωρώ ότι πρέπει να πριμοδοτούνται και να είναι επιθυμητά από το σύνολο των επαγγελματιών Υγείας που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και μόνον αυτό”.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/