Ι. Μπασκόζος: Τι πρέπει να γίνει στην Υγεία

Στην ανάπτυξη ενός ενιαίου κυβερνητικού σχεδίου και διυπουργικών δράσεων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση των κοινωνικών προσδιοριστών της ασθένειας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας.

Αυτοί οι κοινωνικοί προσδιοριστές είναι η ανεργία, η φτωχοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι «ανθυγιεινές» συνθήκες του φυσικού-εργασιακού-κοινωνικού περιβάλλοντος, οι εξαρτήσεις, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, τα τροχαία δυστυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα  κλπ. Όπως ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου “The Future of Healthcare in Greece”, ο κ. Μπασκοζος ανέφερε τα βήματα που πρέπει να  γίνουν στο πεδίο της πολιτικής υγείας

Ειδικότερα, τόνισε πως χρειάζεται επένδυση  σε εκείνους τους τομείς και υπηρεσίες που ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και την μείωση της ανεργίας, αλλά και ενισχύουν την αλληλεγγύη και την ισότητα όπως η κοινωνική προστασία και η εκπαίδευση. Παράλληλα απαιτείται η ένταξη της υγείας  στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας κάθε χώρας, αλλά και όποιες περικοπές να γίνονται με ορθολογικό χαρακτήρα.

Ειδικά στον τομέα του φαρμάκου, ο κ. Μπασκόζος περιέγραψε το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην άσκηση πολιτικής. Περιγράφοντας τις προτεραιότητες της Αριστοτέλους, ανέδειξε τις αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική (τιμολόγηση, αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, συνταγογράφηση, παραγωγική προοπτική), με στόχο τη διασφάλιση της  πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της διείσδυσης ποιοτικών γενοσήμων στην αγορά και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.

«Αυτό που πρέπει να κάνει η ΕΕ και οι θεσμοί, είναι να αποδεχτούν την πραγματικότητα πως δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να πορεύεται με τόσο χαμηλό ποσοστό δημόσιων δαπανών υγείας, να ενισχύσει την διαπραγματευτική δύναμη όλων των χωρών απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία και να ενισχύσει την προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και πάταξη της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία την κάλεσε να αποδεχτεί πως η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό δημοσιονομική επιτήρηση. «Ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα για δίκαιη ανταμοιβή της καινοτομίας και της έρευνας που βρίσκεται ενσωματωμένη στα φαρμακευτικά προϊόντα, δικαιούμαστε και έχουμε ανάγκη ειδικής πολιτικής τιμών και διευκολύνσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση των νέων καινοτόμων φαρμάκων από αυτούς που τα έχουν ανάγκη, και πως οι πολιτικές επιθετικής προώθησης και αθέμιτου επηρεασμού της συνταγογράφησης οφείλουν να σταματήσουν άμεσα», υποστήριξε.

Ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης, τέλος, περιλαμβάνει τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε όλους στο φάρμακο που έχουν πραγματικά ανάγκη, η ενίσχυση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για έλεγχο και αποτροπή κακών πρακτικών συνταγογράφησης με χρήση επιστημονικά αποδεκτών θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ακόμη η ελληνική κυβέρνηση οφείλει «να διασφαλίζει την όσο το δυνατό ταχύτερη αποπληρωμή των χρεών του δημοσίου και του ΕΟΠΥΥ και την ίδια στιγμή να στηρίξει την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της έρευνας και των κλινικών μελετών με νέους σαφείς κανόνες για όλους», προσέθεσε.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο προωθείται η συνέργεια δημόσιων πόρων (γενική φορολογία- κοινωνική ασφάλιση) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας – διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για επαρκή και αξιόπιστη κάλυψη των σύγχρονων  υγειονομικών αναγκών και υπέρβαση των οικονομικών εμποδίων για την καθολική κάλυψη.

 

Πηγη:https://virus.com.gr