Κέντρα αποκατάστασης: Ακυρώνονται αύριο οι ηλεκτρονικές υποβολές του καλοκαιριού

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση και οι νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ φέρνουν νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες

Τα πάνω – κάτω φέρνει στην οργάνωση των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης – Ημερήσιας Νοσηλείας η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ για την ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό του σύστημα των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, αλλά και οι νέες συμβάσεις που υπέγραψαν οι πάροχοι με τον Οργανισμό.

Αύριο το e-dapy θα ακυρώσει τις οριστικές ηλεκτρονικές υποβολές Ιουνίου και Ιουλίου 2018 και τα Κέντρα θα πρέπει να προχωρήσουν και πάλι σε νέα υποβολή των τιμολογίων τους για τους δύο θερινούς μήνες, σύμφωνα με τις νεώτερες οδηγίες του e-dapy.

Η ολοκλήρωση των νέων υποβολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018, οπότε θα πρέπει να έχουν αποσταλεί και τα συμπληρωματικά φυσικά αρχεία.

Σε απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτήρη Μπερσίμη, δίνονται οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι προβλεπόμενες αλλαγές από 1.6.2018.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, κρίθηκε αναγκαία:

  • η έκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για όλα τα ΑΜΚΑ των υποβολών Ιουνίου και για όσες υποβολές Ιουλίου έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και αποσταλεί,
  • η συμπλήρωση ανά υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων που θα περιλαμβάνουν: α. τους δικαιούχους με έναρξη προγράμματος αποκατάστασης στον πάροχο από 1.6. 2018 οπότε ξεκίνησαν να ισχύουν οι νέες συμβάσεις και β. τους δικαιούχους που η έναρξη του προγράμματος αποκατάστασης ξεκίνησε πριν την 1.6.2018.

Οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις θα εκτυπωθούν, θα υπογραφούν και θα συνιστούν μέρος του φυσικού αρχείου των υποβολών από 1.6.2018 μέχρι και την ολοκλήρωση των συνεδριών που περιλαμβάνουν (ηλεκτρονική εκτέλεση).

Οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις θα συνυποβάλλονται στο φυσικό αρχείο των υποβολών με τις αντίστοιχες χειρόγραφες τις οποίες αντικατέστησαν.
Αφού ολοκληρωθούν οι συνεδρίες που συστήθηκαν με τις χειρόγραφες γνωματεύσεις στο φυσικό αρχείο, θα υποβάλλονται μόνο τα εκτυπωμένα έντυπα των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων.

Προτείνεται η συμπλήρωση και έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων να γίνει μετά τη συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, που πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη επιμέλεια από τα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν τα Κέντρα (e-dapy υποβολών). Συμπληρωματικά, για τη συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, μπορεί να λειτουργήσει το ιατρικό αρχείο με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών των δικαιούχων.
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα εκτυπωθούν, θα υπογραφούν και θα συνιστούν μέρος του φυσικού αρχείου των υποβολών Ιουνίου και Ιουλίου 2018.
Μειωμένα ποσά
Επισημαίνεται ακόμη, ότι επειδή μετά τη συμπλήρωση και έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων το  e-dapy θα έχει υπολογίσει τις προβλεπόμενες στη σύμβαση εκπτώσεις επί του ανώτερου ειδικού νοσηλίου, με αποτέλεσμα τη μείωση των αιτουμένων ποσών των υποβολών, θα εκδοθεί και αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο για τα ποσά των μειώσεων.
Το φυσικό αρχείο

  • των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για όλα τα ΑΜΚΑ της υποβολής
  • των δύο συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά υποβολή και
  • του πρωτότυπου πιστωτικού τιμολογίου, σε όσες υποβολές προκύψει μείωση του αρχικά αιτουμένου ποσού,

θα αποσταλεί μαζί με το νέο έντυπο της ηλεκτρονικής υποβολής στον Ασπρόπυργο και θα συνοδεύεται από εκτύπωση του εντύπου της αρχικής υποβολής, προκειμένου να συσχετιστεί με το φυσικό αρχείο των αρχικών υποβολών.

Πηγη:http://healthmag.gr/