Κέντρα Αποκατάστασης κατά ΕΟΠΥΥ με εξώδικο για τον νέο ΕΚΠΥ

Στα όριά τους έφτασαν οι ιδιοκτήτες Κέντρων Αποκατάστασης πληροφορούμενοι την αιφνίδια -και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση- νέο ΕΚΠΥ στον ΕΟΠΥΥ. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται με την κίνηση αυτή του Οργανισμού, “απεικονίζονται” στο εξώδικο που απέστειλαν σήμερα στον ΕΟΠΥΥ.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
(με επιφύλαξη δικαιωμάτων)
Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 235 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Αποστόλου Παύλου αρ. 12 .
Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
Όπως αιφνιδίως πληροφορηθήκαμε, διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την Τετάρτη 14-6-2018 ψηφίστηκε ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Από τα ίδια μέσα πληροφορηθήκαμε το κείμενο του νέου ΕΚΠΥ και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε το κείμενο μόλις την προηγουμένη. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι παρίσταντο 10 μέλη του ΔΣ.
Με την παρούσα σας δηλώνουμε επιγραμματικά τα εξής:
1) Επιφυλασσόμαστε για την νομιμότητα της έγκρισης του νέου Κανονισμού από τον ΕΟΠΥΥ, εστιάζοντας στην εν τοις πράγμασι τεχνητή πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο του Κανονισμού. Υπενθυμίζουμε ότι, στην πραγματικότητα 5 μέλη του ΔΣ ψήφισαν τον Κανονισμό, ενώ τα άλλα 5 αντιτάχθηκαν σε αυτόν, αφού τα τρία τον καταψήφισαν και τα άλλα δύο αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2) Επιφυλασσόμαστε για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα του νέου ΕΚΠΥ. Είναι προφανές ότι ο νέος ΕΚΠΥ γράφτηκε «στο πόδι», άλλως κάποιος θα έπρεπε να διαπιστώσει τις προχειρότητες μέσω αλληλοεπικαλύψεων σε νόμους και διατάξεις και τις ασάφειες, τουλάχιστον σε συντακτικό επίπεδο, πριν εισαχθεί στο ΔΣ. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά την περιγραφή στο Άρθρο 44 παρ. 2 «παραπληγία Άνω άκρων» , η οποία δεν υπάρχει στην παγκόσμια Ιατρική ορολογία, ή ακόμα και τον τίτλο «Ανοικτής ή Ανοιχτής Νοσηλείας» (Άρθρο 43), χαρακτηρισμός ανύπαρκτος στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΚΑΑ. Εκτός αν οι ασάφειες εξυπηρετούν τις πολλαπλές, διασταλτικές ερμηνείες με τις όποιες συνέπειες έχουν αυτές σε βάρος των ασθενών και των παρόχων υγείας.
Είναι επίσης προφανές ότι με τον νέο ΕΚΠΥ ανοίγει η λεωφόρος της διαφθοράς και της διαπλοκής, με την σύσταση πληθώρας ελεγκτικών μηχανισμών που θα μπορούν να αλληλοκαλύπτονται διαπράττοντας στοχευμένα οποιαδήποτε αυθαιρεσία εις βάρος μας. Έτσι, καταχρηστικά και παράνομα και με αφορμή αυθαίρετες εκτιμήσεις ελεγκτικών οργάνων θα απειλείται κάθε πάροχος με καταγγελία της σύμβασής του με τον Οργανισμό, αφήνοντάς τον στο έλεος του εκβιασμού. Αν δεν υποκύψει, θα τον περιμένει ένας ατελείωτος Γολγοθάς που θα συνεχίζεται και αφού αποδειχθεί αμετάκλητα η αθωότητά του.
Ειδικότερα, επιπλέον και ενδεικτικά, ως προς τα Κέντρα Αποκατάστασης:
Α. Καταργείται ο Ν. 2072/1992 και το ΠΔ 382/2000 (από μία Κοινή Υπουργική απόφαση;), αφού καταργούνται μέσω της μη κάλυψης του ΕΟΠΥΥ, τόσο οι αρμοδιότητες των Κέντρων Αποκατάστασης, όσο και οι περισσότερες νόσοι που χρήζουν Ιατρικής Αποκατάστασης. Καταργείται επίσης, ειδικά για τη χώρα μας και η έννοια της ίδιας της Ιατρικής Αποκατάστασης, αφού ο Κανονισμός ουδόλως έχει λάβει υπόψιν της τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προϋποθέσεις για την αποκατάσταση παθήσεων και βλαβών, όπως έχουν αποτυπωθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κι έχουν αρμοδίως κατατεθεί στον Οργανισμό.
Β. Καταργείται η Υπουργική απόφαση Π4α οικ. 4633/29 (9ος 1993), σύμφωνα με την οποία έχουν κατασκευαστεί και αδειοδοτηθεί όλα τα ΚΑΑ Ημερήσιας νοσηλείας, ενώ καταργείται η έννοια του ειδικού ημερήσιου νοσηλίου, αφού υποχρεώνει τον θεράποντα ιατρό να προβαίνει σε απαγορευτικές θεραπευτικές δράσεις κάνοντας καταχρηστική ερμηνεία του ΠΔ 383/2002.
Γ. Αν και είναι γνωστό ότι η ΥΠΕΔΥΦΚΑ στερείται αρμοδιότητας στα Κέντρα Αποκατάστασης, ελλείψει εξουσιοδοτήσεως από νόμο, με τον νέο Κανονισμό θα της δίνεται το δικαίωμα να επιχειρεί καταχρηστικά ελέγχους σε βάρος μας, απομυζώντας και την τελευταία σταγόνα ζωής μας.
Η πλήρης εικόνα
Έχοντας πλέον την όλη εικόνα, διαπιστώνουμε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΕΟΠΥΥ, εδώ και πολύ καιρό, άρχισε να «χτίζει» και να εφαρμόζει σταδιακά, αυθαίρετα και παράνομα, αυτόν τον «Κανονισμό». Στην αρχή κατάργησε την Νόσο Πάρκινσον, ως Νόσο που χρήζει αποκατάστασης, άλλοτε μη αποδεχόμενος (!) ότι ανήκει στην εξωπυραμιδική συνδρομή, άλλοτε θεωρώντας ότι δεν διαγνώστηκε προσφάτως. Στη συνέχεια άρχισε να περικόπτει τις εγκεφαλικές βλάβες, ορίζοντας παράλογα κριτήρια για την έγκρισή τους. Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρηθήκαμε εξωδίκως τον Δεκέμβριο του 2017.
Τώρα περικόπτει και την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μία νόσο που χτυπά ακόμα και παιδιά 20 ετών! Αποκλείει ασθενείς με χειρουργημένα κατάγματα κάτω άκρων, λησμονώντας ότι πρόκειται για την πλειοψηφία ηλικιωμένων ατόμων με πολλαπλά παθολογικά προβλήματα, που έτσι, καταδικάζονται σε θάνατο ή γρήγορο, ή αργό, όταν «λιώνουν» στο σπίτι μαζί με τους οικείους τους… Καθιστά τυραννικές τις διαδικασίες εισαγωγής ασθενούς σε ΚΑΑ, ώστε να αποθαρρύνεται η οικογένειά του και να ζητά άλλες πρόχειρες και «μαύρες» λύσεις, αν και την ίδια στιγμή, διευκολύνει τις διαδικασίες νοσηλείας και αποκατάστασης σε άλλες χώρες, για τις οποίες ο Οργανισμός, αίφνης διαθέτει τους οικονομικούς πόρους προς κάλυψή τους. Τέλος ουσιαστικά καταργεί τα ΚΑΑ Ημερήσιας Νοσηλείας, προτάσσοντας τις αποσπασματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για όλες τις νόσους.
Η Ένωσή μας έχει αποδείξει περίτρανα ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε μέσα και πρακτικές για να εξυπηρετήσει συντεχνιακά συμφέροντα. Με στατιστικά στοιχεία, τα οποία o ΕΟΠΥΥ έχει πολλάκις αναγνωρίσει δημοσίως, παράσχει Ιατρική αποκατάσταση σε πάνω από 6000 ασφαλισμένους ασθενείς ετησίως, εξοικονομώντας ουσιαστικά χρήματα για την Υγεία. Αναλογιστείτε, αν δεν υπήρχαν Κέντρα Αποκατάστασης, πόσοι ακόμα πολίτες θα ήταν καταδικασμένοι στο περιθώριο, με «αντίδωρο» πλείστα όσα επιδόματα, γιατί δεν θα τους δινόταν η ευκαιρία να επανέλθουν στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
Αναλογιστείτε επίσης την πιθανότατη εξέλιξη της άμεσης κατάρρευσης των μικρομεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες ανά την Ελληνική Επικράτεια και την προσχώρηση στους Ανέργους 4600 εξειδικευμένων εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στα ΚΑΑ.
Γι’ αυτό και κάθε διαμαρτυρία μας, όπως και η παρούσα, είναι, νόμιμη, εύλογη και ουσιαστική .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας
διαμαρτυρόμενοι για τις παράνομες πρακτικές του Οργανισμού Σας και θεωρώντας ότι ακόμα υπάρχει χρόνος για μια δημιουργική συνεργασία του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας με όλους τους παρόχους όπως ήδη σύμφωνα με δημοσιεύματα γίνεται με εκπροσώπους ενώσεων ασφαλισμένων, ώστε να συνταχθεί ένας σύγχρονος επιστημονικά Κανονισμός ή να διορθωθεί ο συγκεκριμένος λαμβάνοντας υπόψιν τον περαιτέρω εξορθολογισμό του Οργανισμού, την οικονομική συγκυρία, αλλά με επίκεντρο τον ασθενή και τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και Ιατρικής αποκατάστασης που έχει συνταγματικό δικαίωμα να απαιτεί και να λαμβάνει.
Σας καλούμε όπως άμεσα, και πάντως πριν την εφαρμογή του ΕΚΠΥ να προχωρήσετε στην αποδοχή των δίκαιων αιτημάτων και παρατηρήσεών μας.
Άλλως θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας που ταυτίζονται με αυτά των ασθενών μας-ασφαλισμένων σας, δια της δικαστικής οδού, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com