Κίνδυνοι για την υγεία από την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της επιφυλακτικότητας προς τον εμβολιασμό.

Η πτώση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό έχει επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, σημείωσε με ψήφισμά του το ΕΚ.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας. Η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σοβαρά κρούσματα ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.

Τονίζουν ότι τα εμβόλια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων προτού προεπιλεγούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ επαναξιολογούνται τακτικά. Επικροτούν την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ενωσιακό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και καλούν  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της προς τις εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Καλούν επίσης την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενός πιο εναρμονισμένου και καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και των ανοσοενισχυτικών τους, καθώς και της χρηματοδότησης ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειές τους, κάτι που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό.

Επισημαίνουν  ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και προτείνουν αυτοί που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Ζητούν την άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και προτείνουν να δημοσιοποιούνται τα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της έναρξης ενός πραγματικού και επιστημονικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αναξιόπιστη, παραπλανητική και μη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τον εμβολιασμό.

Κοινή προμήθεια εμβολίων

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν αδικαιολόγητο το γεγονός ότι το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί, ακόμη και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές, αυξήθηκε με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001.

Στηρίξουν τη συμφωνία κοινής προμήθειας, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ένα πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια εμβολίων και επιτρέπει στα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν την αγοραστική τους δύναμη.

Ιστορικό

Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο και μειώνει το κόστος αγωγών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών αγωγών. Κατά την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης.

Η ιλαρά είναι μια σοβαρή ασθένεια και από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, τα περισσότερα κρούσματα αναφέρθηκαν  στη Ρουμανία (5.224), στην Ιταλία (4.978), στην Ελλάδα (1.398) και στην Γερμανία (906) κατά την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2017-31 Ιανουαρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι σε τέσσερις χώρες: τη Ρουμανία (3), την Ιταλία (2), την Ελλάδα (1) και τη Γαλλία (1).

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα εμβόλια στη μείωση της ανάγκης για αντιβιοτικά, και έτσι να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μια πρωτοβουλία σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

 

Πηγηhttp://www.iatronet.gr: