Καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των γνωμοδοτούντων γιατρών που συμμετέχουν στο ΣΗΠ

Στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ιατροί που συμμετέχουν στο Σ.Η.Π. του ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται σε κατάλογο γνωμοδοτούντων ιατρών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας, μετά από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.).

Συγκεκριμένα, οι ιατροί που προτείνονται από τους Διοικητές των Υ.Πε. και επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή τη θέση Διευθυντή ΕΣΥ ή Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, με τίτλο ειδικότητας:

α) Αιματολογία

β) Ακτινοθεραπευτική/Ογκολογική

γ) Αναισθησιολογία

δ) Γαστρεντερολογία

ε) Γυναικολογία

στ) Δερματολογία

ζ) Ενδοκρινολογία

η) Καρδιολογία

θ) Νευρολογία

ι) Νεφρολογία

ια) Παθολογική Ογκολογία

ιβ) Ορθοπαιδική

ιγ) Ουρολογία

ιδ) Οφθαλμολογία

ιε) Παθολογία

ιστ) Παιδιατρική

ιζ) Πνευμονολογία

ιη) Ρευματολογία

ιθ) Ψυχιατρική.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr