Και αλλαγές συνταγών, για να μειωθεί η χορήγηση αντιβιοτικών και η αντοχή των βακτηρίων

Μία στις πέντε λοιμώξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία, το ποσοστό ανέρχεται στο 40%.

Κατά 72% υψηλότερη θα είναι το 2030 η αντοχή των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, προτείνεται μία σημαντική ετήσια επένδυση 1,5 ευρώ ανά κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για την Ελλάδα σημαίνει 15 εκατομμύρια ευρώ.

Θα χρήματα θα διατεθούν για μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία, προκειμένου να αποφευχθούν ετησίως 27.000 θάνατοι στις ευρωπαϊκές χώρες. Η παρέμβαση θα αποδώσει και οικονομικά οφέλη, καθώς θα εξοικονομηθούν ετησίως 1,4 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη σύνοδο των υπουργών Υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει πως η Ελλάδα κατέχει την πρώτη ευρωπαϊκή θέση σε ανθεκτικά μικρόβια σε νοσοκομειακό περιβάλλον και στην κοινότητα.

Οι ειδικοί ανέφεραν πως στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης η χρήση αντιβιοτικών συνδέεται με αυξημένη αντοχή παθογόνων μικροοργανισμών.

Στον αντίποδα, η παρακολούθηση της χορήγησης των αντιβιοτικών, η επανεξέταση και η αλλαγή των συνταγών όταν κρίνεται απαραίτητο έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε μείωση της μικροβιακής αντοχής οδηγεί και η διάθεση περισσότερων πόρων για νοσοκομειακή υγιεινή.

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η αύξηση του ποσοστού νοσοκομειακών κλινών με αλκοολούχα διαλύματα στο σημείο φροντίδας, το ποσοστό των κρεβατιών σε μονόκλινα δωμάτια (για απομόνωση ασθενών με βακτήρια) και το ποσοστό των νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης και εξειδικευμένο στις λοιμώξεις.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως σχεδόν μία στις πέντε λοιμώξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία, το ποσοστό ανέρχεται στο 40%.

Αντοχή

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά δεύτερης και τρίτης γραμμής, αναμένεται να αυξηθεί αντίστοιχα κατά 72% και πάνω από 50% έως το 2030. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σενάριο, καθώς σημαίνει ότι de facto εξαντλούμε το οπλοστάσιο αντιβιοτικών.

Η υγειονομική επιβάρυνση των λοιμώξεων που οφείλονται σε ανθεκτικά βακτήρια είναι συγκρίσιμη με αυτή της γρίπης, της φυματίωσης και του AIDS. Περίπου το 40% της επιβάρυνσης προκαλείται από βακτήρια ανθεκτικά σε αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής όπως καρβαπενέμες και κολιστίνη.

Όταν τα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη η θεραπεία των μολυσμένων ασθενών.

Κεφαλοσπορίνη

Από όλα τα βακτήρια που μελετήθηκαν, οι λοιμώξεις από E.coli ανθεκτικό στην κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς, είναι υπεύθυνες για το υψηλότερο βάρος και περισσότερες από τις μισές από αυτές τις λοιμώξεις εμφανίζονται στην κοινότητα (δηλαδή έξω από τα νοσοκομεία).

Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση του αντιμικροβιακού φαρμάκου δεν πρέπει να περιορίζεται στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, εξαιτίας βραδύτερης αποκατάστασης από λοίμωξη, θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr