Και οι εκτός ΕΟΠΥΥ συνταγές στο πλαφόν συνταγογράφησης

Εξαιρούνται χρόνιοι ασθενείς τελικού σταδίου, εμβόλια και συνταγές φαρμάκων μετά από διαπραγμάτευση

Τεράστια αναστάτωση σε ολόκληρη την αγορά έχει φέρει η απόφαση για το πλαφόν συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα και ανά ασθενή, που σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα περιορίζει τη συνταγογράφηση τουλάχιστον κατά 20%, πέραν των περιορισμών που ήδη έχουν τεθεί.

Ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, όμως σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τη φαρμακευτική αγορά, οι υπηρεσίες του Οργανισμού εξηγούν την εφαρμογή της απόφασης βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γιατροί θα υπόκεινται στον έλεγχο των ορίων συνταγογράφησης, όμως στις περιπτώσεις υπέρβασης, πρώτα θα καλείται ο γιατρός να αιτιολογήσει την υπέρβαση που παρατηρήθηκε και μόνο αν οι εξηγήσεις δεν χαρακτηριστούν επαρκείς, τότε θα γίνεται ο καταλογισμός του προστίμου. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί επίσης, για τους παθολόγους, οι οποίοι ως οικογενειακοί γιατροί οδηγούνται στη συνταγογράφηση φαρμάκων πολλαπλών ειδικοτήτων. Π.χ. στην περίπτωση συνταγογράφησης  ψυχιατρικών, αντιδιαβητικών και νεφρολογικών φαρμάκων στον ίδιο ασθενή, που ως αποτέλεσμα έχει την αύξηση του ποσού συνταγογράφησης, ο γιατρός θα κληθεί πρώτα να αιτιολογήσει την υπέρβασή του, δεν θα αποδίδεται πρόστιμο απευθείας και εκεί μπορεί να καταθέσει στοιχεία του προφίλ του ασθενή και οι υπερβάσεις να γίνονται δεκτές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι για την εφαρμογή του πλαφόν συνταγογράφησης:

 • Θα λαμβάνεται υπόψη τόσο η αξία, όσο και ο αριθμός των συνταγών που εκδίδονται για κάθε ασθενή, βάσει του ΑΜΚΑ του.
 • Στον υπολογισμό του πλαφόν, θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνταγές που εκτελούνται για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα αν οι ασθενείς έχουν χρησιμοποιήσει τις προγραμματισμένες επισκέψεις που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ ή έχουν επισκεφτεί τον γιατρό ιδιωτικά, έχουν πληρώσει επίσκεψη και απλά γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς ο ασθενής έχει το συγκεκριμένο δικαίωμα.
 • Στον προσδιορισμό της αξίας των συνταγών που αθροιζόμενα τα ποσά δίνουν το πλαφόν συνταγογράφησης, θα υπολογίζεται η αξία που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και όχι η λιανική τιμή του φαρμάκου.

Εξαιρέσεις
Από το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν, αλλά και από το σύνολο των ασθενών προβλέπονται εξαιρέσεις οι οποίες δεν θα προσμετρώνται στο υπολογισμό του μηνιαίου πλαφόν συνταγογράφησης.

Σε ότι αφορά τους ασθενείς, εξαιρούνται οι:

 • Χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση)
 • Καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς)
 • Ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος)
 • Μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων
 • Καρκινοπαθείς
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
 • Πάσχοντες από κυστική ίνωση
 • Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Σε ότι αφορά τα φάρμακα, οι εξαιρέσεις αφορούν τα:

 • Εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους
 • Φάρμακα των οποίων τη χρήση έχει προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του
 • Φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός
 • Φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Πηγη:http://healthmag.gr