Καλά νέα για τους ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας

Την ανωτερότητα της μπιμεκιζουμάμπης έναντι της σεκουκινουμάμπης στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος, όπως αυτή μετρήθηκε με τον  Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI 100) έδειξε μελέτη Φάσης 3β «BE RADIANT», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η UCB.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε σύγκριση του υπό διερεύνηση αναστολέα της  IL-17A και IL-17F, μπιμεκιζουμάμπης, με τον αναστολέα της IL-17A, σεκουκινουμάμπης στη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί τη πρώτη μελέτη που συγκρίνει θεραπείες που δρουν αναστέλλοντας την  IL-17. Επίσης, είναι η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει υπεροχή έναντι της σεκουκινουμάμπης στην πλήρη κάθαρση του δέρματος τόσο την εβδομάδα 16 όσο και στην εβδομάδα 48.

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα «τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την ταχύτητα, το βάθος και τη διάρκεια της ανταπόκρισης που παρατηρήθηκε με τη μπιμεκιζουμάμπη στις τρεις προηγούμενες μελέτες Φάσης 3 και ενισχύουν τη σημασία της επιλεκτικής αναστολής της IL-17F συμπληρωματικά της αναστολής της IL-17A».

Κατά τα πορίσματα της μελέτης, το bimekizumab ήταν ανώτερο από το secukinumab στην επίτευξη του PASI 75 την 4η εβδομάδα και στην πλήρη κάθαρση του δέρματος την εβδομάδα 48 τόσο για την μηνιαία (Q4W) όσο και για την διμηνιαία (Q8W) δοσολογία χορήγησης.

Με τη μελέτη φάσης 3 καταδεικνύεται ότι το προφίλ ασφάλειας του bimekizumab παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τις προηγούμενες κλινικές μελέτες .

«Με τη «BE RADIANT», το bimekizumab παρουσιάζει στατιστικά σημαντική υπεροχή έναντι του secukinumab στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Τα αποτελέσματα αποτελούν την προσθήκη νεότερων θετικών δεδομένων για το bimekizumab, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η αναστολή της IL-17F, σε συνδυασμό με την αναστολή της IL-17A, καταστέλλει τη φλεγμονή σε μεγαλύτερο βαθμό από αναστολή μόνο της IL-17A στην ψωρίαση», δήλωσε ο καθηγητής Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust και Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης «BE RADIANT» αποδεικνύουν ότι το bimekizumab έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τις προσδοκίες των ασθενών και των δερματολόγων τους. Η UCB είναι υπερήφανη που πρωτοστατεί στη σύνδεση της επιστήμης με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών μέσω της ανάπτυξης του bimekizumab. Φιλοδοξούμε να παρέχουμε μια εμπειρία για τους ασθενείς με ψωρίαση που θα αλλάξει δραστικά την ζωή του» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανοσολογίας και Επικεφαλής ΗΠΑ, UCB.

Το Bimekizumab έχει ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα φάσης 3 στην ψωρίαση. Λεπτομερή ευρήματα από τις μελέτες «BE VIVID» και «BE READY» ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2020 στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD VMX), ενώ φέτος πρόκειται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης BE SURE. Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα της «BE RADIANT» θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα στο μέλλον.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab  ελέγχονται στις δοκιμές Φάσης 3 για πιθανές ενδείξεις στην Ψωριασική Αρθρίτιδα, στην Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, στη μη Ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και στην Διαπυητική Iδρωταδενίτιδα. Ωστόσο, δεν έχουν τεκμηριωθεί και δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/