Κατά 27% αυξήθηκε το clawback στο πρώτο εξάμηνο για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα

Στα 457 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ποσό που πρέπει να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές στον ΕΟΠΥΥ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020.

Υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης του clawback για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όμως το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου, εμφανίζεται αυξημένο κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες το clawback για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν 234 εκατ. ευρώ έναντι 160 εκατ. ευρώ το 2019, ήτοι αύξηση 46%. Το δεύτερο τρίμηνο ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε στο 11% με το clawback να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 220 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Συνολικά μιλάμε για επιβαρύνσεις προς τις φαρμακευτικές εταιρείες λόγω clawback προς τον ΕΟΠΥΥ της τάξης των 457 εκατ. ευρώ για το σύνολο των πρώτων 6 μηνών του έτους. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό τότε για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα οι εταιρείες θα υποχρεωθούν σε επιστροφές πάνω από 900 εκατ. ευρώ μέσα στο 2020. Το ποσό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο και ελπίδες υπάρχουν μόνο μέσω των συμψηφισμών με επενδύσεις αλλά και το ξεχωριστό κονδύλι για τα εμβόλια το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το clawback για το 2019 στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έκλεισε στα 786,5 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις εταιρείες, η φαρμακευτική δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα τους τελευταίους 6 μήνες του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε στα 1,71 δισ. ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός για το ίδιο διάστημα προβλέπει 972,5 εκατ. ευρώ. Από το αρχικό ποσό της δαπάνης έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά rebate και οι λοιπές εκπτώσεις από τις εταιρείες, τα φαρμακεία κλπ.

Προέκυψε λοιπόν συνολικό clawback για το έτος 786,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής εκτίμησης ακόμη και από τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ για 810 εκατ. ευρώ. Στην απόκλιση από την αρχικής εκτίμηση φαίνεται να συνέβαλλε ποσό 34 εκατ. ευρώ από τις εισπράξεις του ΕΟΠΥΥ από ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι το περσινό clawback είναι αυξημένο κατά περίπου 38% σε σχέση με το 2018.

Την ίδια στιγμή οι φαρμακευτικές αναμένουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δουν τι θα γίνει με τις αλλαγές στον προσδιορισμό του clawback και ειδικά το ζήτημα του επιμερισμού, δηλαδή τι ποσοστό θα προσδιορίζεται από την ανάπτυξη και την αύξηση των πωλήσεων και το ποσοστό που θα μοιράζονται όλες οι φαρμακευτικές μαζί.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και αρχικά ο Υπουργός Υγείας είχε δεσμευτεί για την αλλαγή του 90%-10% στον επιμερισμό του clawback καθώς και για την κατάργηση του rebate εισόδου 25% για την είσοδο ενός καινοτόμου φαρμάκου στη θετική λίστα τελικά αυτό δεν εγινε.

Σημειώνεται ότι υπήρξε σχετική  τροπολογία αλλά τελικά δε συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», στο «παρά πέντε» της ψήφισης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως σε επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προς την Κυβέρνηση είχε αναφερθεί πως κακώς συνδέονταν η κατάργηση του 25% με την εισαγωγή της αναλογίας για το clawback 80/20 με τις εξαιρέσεις γενοσήμων και off-patent από την ανάπτυξη, με την ανακατανομή να δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και να χαρακτηρίζεται απρόβλεπτη για τα νέα φάρμακα.

 

 

Πηγή: https://healthmag.gr/