Καταργείται η διενέργεια Mantoux στα παιδιά του νηπιαγωγείου

Καταργείται η διενέργεια Mantoux στο νηπιαγωγείο, μετά από γνωμοδότηση της  Εθνικής  Επιτροπής  Εμβολιασμών. Ωστόσο, η σχετική απόφαση του γενικού Γραμματέα Ιωάνμνη Μπασκόζου, προβλέπει ότι η  δερμοαντίδραση  Mantoux  δύναται  να  διενεργείται  και  σε  κάθε περίπτωση κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού (ιστορικό επαφής με ενήλικο πάσχοντα από φυματίωση, κλπ).

Πιο αναλυτικά, η γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αφορά στη σύσταση για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux και διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Διακόπτεται  η  εφαρμογή  του  καθολικού  προσυμπτωματικού  έλεγχου στο νηπιαγωγείο βάση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας.
  2. Συστήνεται σε παιδιά που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών και στην ηλικία 11 έως 12 ετών (αλλά και ανεξαρτήτως ηλικίας, όποτε δοθεί η ευκαιρία και κριθεί απαραίτητο)

 παιδιά μεταναστών και προσφύγων που ζουν υπό δυσχερείς συνθήκες

 παιδιά αθιγγάνων καθώς και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν  σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης.

 παιδιά μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV

 Παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον των οποίων υπάρχουν άτομα με HIV λοίμωξη, χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή φυλακισμένοι.

Ανεξαρτήτως ηλικίας τα παιδιά των ως άνω ομάδων πρέπει να ελέγχονται με Mantoux όταν επισκεφθούν για πρώτη φορά τις υπηρεσίες υγείας και δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί.

  1. Επιπλέον, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για λανθάνουσα φυματίωση συνιστάται στις παρακάτω ομάδες:

 παιδιά που πρόκειται λάβουν κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικά  και ιδιαίτερα βιολογικούς παράγοντες, όπως αντι-TNFα

 παιδιά με κακοήθειες καθώς και αυτά που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

  1. Άμεσα πρέπει να ελέγχονται με  Mantoux παιδιά στο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό μεταδοτική φυματίωση.

Πηγη:http://www.healthview.gr