Καταρρέουν τα Κέντρα Υγείας από την «εισβολή» των ΤΟΜΥ! Όλα τα προβλήματα

Στην κατάρρευση των Κέντρων Υγείας φαίνεται ότι οδηγεί η εγκατάσταση και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) μέσα στα ίδια κτίρια.

Μπορεί τα Κέντρα Υγείας τα τελευταία χρόνια να παρουσίαζαν προβλήματα και ελλείψεις υλικών, είχαν ωστόσο μία αξιοπρεπή λειτουργία εξυπηρετώντας τους ασθενείς.

Σήμερα όμως φαίνεται ότι η εικόνα αλλάζει και μάλιστα προς το χειρότερο καθώς λόγω της μη ανεύρεσης κτιρίων για τις περιβόητες ΤΟΜΥ, οι περισσότερες έχουν «εισβάλει» μέσα στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας.

Η …συνύπαρξη όμως των δύο διαφορετικών Μονάδων φέρνει προβλήματα στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας αλλά και στην υποδοχή των ασθενών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γιατροί του ΠΕΔΥ που εργάζονται κυρίως στα Κέντρα Υγείας μιλούν ξεκάθαρα για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Η ΠανελλήνιαΟμοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ σημειώνει ενδεικτικά: «Η αποτυχία εύρεσης χώρων στέγασης τωνΤΟΜΥ, ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία των ΚΥ, λόγω εισβολής των ΤΟΜΥ στα Κέντρα Υγείας».

Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπου στα Κέντρα Υγείας δεν υπάρχει αρκετός χώρος να εξυπηρετηθεί ούτε η συνήθης κίνηση των ασθενών, η παρουσία τωνΤΟΜΥ επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οΣύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπαλλήλων ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων είχε μιλήσει πρόσφατα για: «συνωστισμό του προσωπικού σε ένα και μόνο γραφείο, λόγωέλλειψης κτιρίων, δεν μπορεί να γίνει λόγος γιαπετυχημένη οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Προς ώρα πάντως όπως τα πράγματαδεν αναμένεται να αλλάξουν, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχειρεί με κάθε τρόπο να ανοίξει όλες τιςΤΟΜΥ που έχει δεσμευτεί έως τις εκλογές, έστω και χωρίς γιατρούς καικτίρια.

Πηγη:http://www.healthreport.gr