Κατατέθηκε η τροπολογία για τους Επικουρικούς

Με νέες συμβάσεις θα παραταθεί η θητεία των επικουρικών, εκτός ιατρών,  οι οποίες κρίθηκαν άκυρες με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εν λόγω παράταση λήγει με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Πρόσφατα, με εγκύκλιο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ζήτησε από τις Διευθύνσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας να μην προχωρήσουν σε καμία απολύτως απόλυση ή λύση σύμβασης επικουρικού προσωπικού εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την αιτιολογική έκθεση, «δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγείας η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου που ο πληθυσμός της χώρας υπερπολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων τουριστών, η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται για συγκεκριμένο και κρίσιμο χρονικό διάστημα η αδιάλειπτη κάλυψη των οργανικών αναγκών η εύρυθμη λειτουργία και η ακώλυτη παροχή των υπηρεσιών των φορέων προς το κοινωνικό σύνολο, είναι απολύτως αναγκαία».

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕ τακτικού νοσηλευτικού και λοιπού (πλην ιατρών) προσωπικού, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων, «με νέες συμβάσεις με ειδικά προσδιοριζόμενο απώτατο χρονικό όριο, που είναι η ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό, και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019»

Το δεύτερο εδάφιο της ρύθμισης προβλέπει την παράταση των συμβάσεων εργασίας του υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικές Θεραπείας και οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ. Η παράταση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εφαρμογής του νέου συστήματος πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και ιδιαίτερα εν μέσω καλοκαιριού. Χρονικό διάστημα βέβαια που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη λήξη των συμβάσεων.

Τροπολογία Επικουρικοί

 

Πηγη:https://virus.com.gr