Κατόπιν παραπομπής η πρόσβαση στο σύστημα υγείας

Τις διαδικασίες που θα ακολουθούν οι οικογενειακοί γιατροί για την παραπομπή του λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, καθορίζει Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την Αριστοτέλους, ο οικογενειακός γιατρός αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). “Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας” επισημαίνει ο υπουργός.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες (ηλεκτρονικών) παραπομπών:

  1. η άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,
  2. η προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,
  3. η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα (12) μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά.

Ο οικογενειακός γιατρός απαιτείται να συμπληρώσει έντυπο παραπομπής ασθενή, το οποίο εκτυπώνει από τη σχετική εφαρμογή και το οποίο φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει στοιχεία του ασφαλισμένου, τη διάγνωση και τα στοιχεία παραπομπής.

Από την πλευρά του ο λήπτης των υπηρεσιών υγείας, για την επίσκεψη σε ειδικό γιατρό μετά από παραπομπή, οφείλει να κλείσει ραντεβού. Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής του ο λήπτης χρησιμοποιεί την υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή και κλείνει κατά προτεραιότητα το ραντεβού του στις δημόσιες δομές ΠΦΥ. “Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ο λήπτης μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους” διευκρινίζει ο υπουργός.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Πηγη:https://virus.com.gr