Κερδισμένοι οι φαρμακοποιοί από τη μείωση του χρόνου εξόφλησης από τον ΕΟΠΥΥ – Κάτω από 60 μέρες

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Υγείας, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των παρόχων με οφειλές του Οργανισμό.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στους χρόνους εκκαθάρισης και εξόφλησης των παρόχων από τις τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι φαρμακοποιοί, στους οποίους ο χρόνος αποπληρωμής είναι κάτω από 60 μέρες. Ενδεικτικό είναι πως την Πέμπτη κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους τα ποσά που αφορούν συνταγές του περασμένου Ιανουαρίου.

Στις 90 μέρες ανέρχεται ο χρόνος εξόφλησης των λοιπών παρόχων του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με προοπτική περαιτέρω μείωσης.

Τα στοιχεία παρουσίασε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Μπερσίμης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των παρόχων (πλην φαρμακευτικών επιχειρήσεων), η οποία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη.

Ο κ. Μπερσίμης αναφέρθηκε στις μεγάλες αναμονές που υπήρχαν πριν το 2014 και οι οποίες έφταναν ή ξεπερνούσαν τις 120 μέρες. Σημείωσε πως από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού κατά 75%.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι δεν έχουν εξοφληθεί για υπηρεσίες και είδη που παρείχαν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τον Μάιο, τον Ιούλιο ή τον Νοέμβριο του 2017.

Απέδωσε το πρόβλημα στην ανεπάρκεια προσωπικού του Οργανισμού, ο οποίος καλύπτει 40.000 παρόχους με μόλις 1.500 υπαλλήλους.

Από την πλευρά τους, οι πάροχοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εκκαθάριση, σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – πως κόβονται δαπάνες επειδή χάνονται παραστατικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει.

Τροπολογία

Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των παρόχων με οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις”.

Αναφέρει πως δύναται να εισπραχθούν από τον ΕΟΠΥΥ, με τη μορφή δόσεων, οι οφειλές των παρόχων όπως προκύπτουν από τους ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, ώστε να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο οι εκκαθαρισθείσες κατά νόμο υποβολές των παρόχων του Οργανισμού.

Επιπλέον Πληροφορίες