Κοινή αγορά εμβολίων ζητούν οι Ευρωβουλευτές

Σχέδιο ψηφίσματος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφιστά την προσοχή για το φαινόμενο της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, που καταγράφεται μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Το σοβαρό πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής και της αδυναμίας των αντιβιοτικών να αντιμετωπίσουν τα “υπερμικρόβια”, σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση και επίπτωση των μεταδοτικών νοσημάτων και της τάσης αμφισβήτησης του ωφέλιμου ρόλου των εμβολίων, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας στα όργανα της Ε.Ε. με την Κομισιόν να έχει αναλάβει δράσεις αντιμετώπισης των φαινομένων.  Ειδικότερα, η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία, για ενισχυμένη συνεργασία κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν από τον εμβολιασμό, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι Ευρωβουλευτές, στο ψήφισμα τους, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην υγεία της αποχής από τους εμβολιασμούς. Η αυξανόμενη διστακτικότητα έναντι του εμβολιασμού έχει ήδη επιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη την επιδημία ιλαράς, που πλήττει αρκετές χώρες. Παράλληλα, ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια στην παραγωγή εμβολίων, καλώντας τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε από κοινού αγορές εμβολίων με στόχο τη μείωση των τιμών.

Είναι αδικαιολόγητο” , σύμφωνα με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, “το γεγονός ότι το κόστος μιας πλήρους δέσμης εμβολίων για ένα παιδί ήταν 68 φορές πιο ακριβό το 2014 σε σύγκριση με το 2001” και εκφράζουν τη στήριξη τους σε υπάρχουσα συμφωνία, η οποία επιτρέπει την από κοινού απόκτηση εμβολίων, συγκεντρώνοντας την  αγοραστική δύναμη των κρατών -μελών.

Όπως τόνισαν οι Ευρωβουλευτές τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό κενό στην αποδοχή των εμβολιασμών, ενώ το ποσοστό κάλυψης, για τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των πολιτών, είναι ανεπαρκές. Προκειμένου να τονίσουν την ασφάλεια των εμβολίων, υπενθυμίζουν τους αυστηρούς και πολλαπλούς ελέγχους, αλλά και την τακτική επανεξέταση τους.

Έτσι, χαιρετίζουν την επικείμενη έναρξη μιας Κοινής Δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία, που στόχο έχει την αύξηση των εμβολιασμών, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις εθνικές προσπάθειες εμβολιασμού.

Ευρωβουλευτές εκτιμούν πως η εμπιστοσύνη στα εμβόλια μπορεί να αποκατασταθεί μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας στην αξιολόγηση των εμβολίων, της χρηματοδότησης ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για τις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων. Στο πλαίσιο ενίσχυσης λοιπόν της διαφάνειας, οι ερευνητές θα πρέπει να δηλώνουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και να αποκλείονται από τις ομάδες αξιολόγησης, αν υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Ταυτοχρόνως, καλούν για άρση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαβουλεύσεων της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), δημοσιοποιώντας επιστημονικά και κλινικά δεδομένα. Σε αυτη την κατεύθυνση, απαραίτητος κρινετια και ένας αντικειμενικός και επιστημονικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών.

Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το Σχέδιο Εμπιστοσύνης για τον Εμβολιασμό (The Vaccine Confidence Project), η ευρωπαϊκή περιοχή έχει τις υψηλότερες αρνητικές απαντήσεις όσον αφορά στην αντίληψη της σημασίας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, οδηγώντας στον υψηλότερο βαθμό διστακτικότητας του εμβολίου στον κόσμο. Το σχέδιο ψηφίσματος εγκρίθηκε με 55 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές. Θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

 

Πηγη:https://virus.com.gr