Κοινοτική οδηγία για τη διασύνδεση ηλεκτρονικών φακέλων

Η Κομισιόν υποστηρίζει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων Υγείας. Η σύσταση που υιοθετήθηκε έχει στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και την προσβασιμότητά τους από άτομα και φορείς. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να έχουν πρόσβση στο φάκελο του κάθε ασθενή, από όποια χώρα κι αν προέρχεται.

Θεωρείται ότι αυτό θα διευκολύνει την περίθαλψη πολιτών που χρειάζονται υπηρεσίες υγείας ενώ βρίσκονται εκτός της χώρας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας που τους αφορούν, και ότι μπορούν να τα ανταλλάσσουν με ασφάλεια σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η ανταλλαγή περιλαμβάνει το συνοπτικό ιστορικό υγείας κάθε ασθενή, στοιχεία συνταγογράφησης φαρμάκων, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, απεικονίσεις, γνωματεύσεις και στοιχεία για τυχόν νοσηλείες. Για να επιτευχθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει πρωτίστως κάθε κράτος – μέλος να δημιουργήσει ένα εθνικό ψηφιακό δίκτυο υγείας, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

«Τα συστήματα Υγείας της Ευρώπης χρειάζονται την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές και εξατομικευμένες υπηρεσίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Andrus Ansip. Από την πλευρά του ο Επίτροπος Υγείας Vytenis Andriukaitis ανέφερε ότι η ασφαλης ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει και μέσο εξοικονόμησης πόρων. Ως παράδειγμα, ανέφερε πως η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο αποτρέπει τη διενέργεια εξετάσεων και αναλύσεων που έχουν ξαναγίνει και λόγω έλλειψης πληροφόρησης συχνά επαναλαμβάνονται.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr